English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 634
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
87/QĐ-UBND 19/01/2023 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Tải về
90/QĐ-UBND 19/01/2023 Về việc công nhận Trường Tiểu học Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia Tải về
89/QĐ-UBND 19/01/2023 Quyết định công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 2022 Tải về
95/QĐ-UBND 19/01/2023 Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 Tải về
68/QĐ-UBND 16/01/2023 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Duyên Hải Tải về
63/QĐ-UBND 13/01/2023 Quyết định đặt tên 05 công viên trên địa bàn thành phố Trà Vinh Tải về
64/QĐ-UBND 13/01/2023 Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tải về
58/QĐ-UBND 12/01/2023 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Tải về
59/QĐ-UBND 12/01/2023 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Tải về
57/QĐ-UBND 12/01/2023 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Tải về
55/QĐ-UBND 12/01/2023 Quyết định về việc thu hồi 274m2 đất, tọa lạc tại xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh của Bưu điện tỉnh Trà Vinh, do chia tách doanh nghiệp Tải về
56/QĐ-UBND 12/01/2023 Quyết định về việc cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, thuê 255,6m2đất, tọa lạc tạixã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh để tiếp tục sử dụng Trạm viễn thông Trà Ốt Tải về
54/QĐ-UBND 12/01/2023 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo mở rộng các Trường THPT, DTNT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
45/QĐ-UBND 11/01/2023 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cầu Kè Tải về
143/UBND-KT 11/01/2023 Thực hiện Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 05/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
39/QĐ-UBND 11/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Duyên Hải Tải về
49/QĐ-UBND 11/01/2023 Điều chỉnh Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tải về
36/QĐ-UBND 10/01/2023 Quyết định về việc thu hồi 83m2 đất, tọa lạc tại xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do không còn nhu cầu sử dụng Tải về
37/QĐ-UBND 10/01/2023 Quyết định về việc điều chỉnh thời hạn chuyển hình thức sử dụng đất và nộp tiền thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tải về
35/QĐ-UBND 10/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Châu Thành Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang