English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 319
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
16/BC-UBND 26/01/2023 Báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 từ ngày 20/01/2023 đến ngày 26/01/2023 Tải về
05/BC-VP 25/01/2023 Báo cáo tuần từ ngày 06/01/2023 đến ngày 12/01/2023 Tải về
15//BC-UBND 24/01/2023 Báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 từ ngày 21/01/2023 đến ngày 23/01/2023 Tải về
04/BC-VP 19/01/2023 Báo cáo tuần từ ngày 06/01/2023 đến ngày 12/01/2023 Tải về
02/BC-VP 10/01/2023 Báo cáo tuần từ ngày 30/12/2022 đến ngày 05/01/2023 Tải về
01/BC-VP 05/01/2023 Báo cáo tuần từ ngày 23/12/2022 đến ngày 29/12/2022 Tải về
01/BC-UBND 03/01/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế đến tháng 12 năm 2022 Tải về
02/BC-UBND 03/01/2023 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12/2022 và một số công tác trọng tâm tháng 01/2023 Tải về
148/BC-VP 30/12/2022 Báo cáo kết quả công tác Văn phòng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Tải về
145/BC-VP 28/12/2022 Báo cáo tuần từ ngày 16/12/2022 đến ngày 22/12/2022 Tải về
375/BC-UBND 26/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện công tác chính quyền địa phương năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Tải về
372/BC-UBND 23/12/2022 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông Tải về
373/BC-UBND 23/12/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng năm 2022 Tải về
368//BC-UBND 20/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ năm 2022 Tải về
139/BC-VP 19/12/2022 Báo cáo tuần từ ngày 09/12/2022 đến ngày 15/12/2022 Tải về
363/BC-UBND 14/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) năm 2022 Tải về
362/BC-UBND 14/12/2022 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch năm 2023 Tải về
361/BC-UBND 13/12/2022 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2022 Tải về
138/BC-VP 13/12/2022 Báo cáo tuần từ ngày 02/12/2022 đến ngày 08/12/2022 Tải về
357/BC-UBND 08/12/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ năm 2022 Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang