English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 246
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
42/KH-UBND 06/06/2022 Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
991/QĐ-UBND 02/06/2022 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
28/KH-UBND 06/04/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
27/KH-UBND 06/04/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
645/QĐ-UBND 04/04/2022 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Trà Vinh Tải về
372/QĐ-UBND 15/02/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đối số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2022 - 2030" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
373/QĐ-UBND 15/02/2022 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trà Vinh năm 2022 Tải về
14/KH-UBND 14/02/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 và Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025 Tải về
356/QĐ-UBND 11/02/2022 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Càng Long Tải về
13/KH-UBND 11/02/2022 Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang