TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1142/QĐ-TTg 11/10/2023 Quyết định về việc Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 486
Tải về 10
4215/TTr-UBND 19/09/2023 Tờ trình về việc bổ sung hồ sơ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 451
Tải về 1
1705/BC-SKHĐT 18/08/2023 Báo cáo tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến rà soát hồ sơ Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 6212/VPCP-QHĐP)
Lượt xem: 1260
Tải về 1
01/NQ-HĐND 27/02/2023 Nghị quyết Thông qua quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 391
Tải về 2
75/BC-SKHĐT 17/02/2023 Báo cáo tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định đối với dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 410
Tải về 0
71/BC-SKHDT 17/02/2023 Báo cáo Tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định đối với Dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
Lượt xem: 390
Tải về 0
1178/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch đường gom và các điểm đấu nối đường giao thông công cộng vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 370
Tải về 1
808/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung thành phố Trà Vinh (mở rộng), tỉnh Trà Vinh đến năm 2040
Lượt xem: 368
Tải về 1
691/QĐ-UBND 07/04/2022 Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040
Lượt xem: 396
Tải về 0
62/KH-UBND 20/12/2018 Kế hoạch số: 62/KH-UBND triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 446
Tải về 0
1443/QĐ-TTg 31/10/2018 Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 392
Tải về 0
1441/QĐ-UBND 08/07/2018 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 545
Tải về 1
73/NQ-CP 06/06/2018 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 406
Tải về 0
66/NQ-HDND 04/05/2018 Thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Lượt xem: 368
Tải về 1
599/QĐ-UBND 30/03/2018 Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 464
Tải về 0
1336/QĐ-UBND 15/08/2014 Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 390
Tải về 0
58/QĐ-UBND 13/01/2014 Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu Khu đô thị thuộc địa bàn phường 5,6,7,8,9 thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 457
Tải về 2
1290/QĐ-UBND 04/07/2013 phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị thành phố Trà Vinh
Lượt xem: 382
Tải về 0
11/2013/NĐ-CP 14/01/2013 Quản lý đầu tư phát triển đô thị
Lượt xem: 395
Tải về 0
438/QĐ-TTg 24/03/2011 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020
Lượt xem: 1606
Tải về 0
12