Tổng số: 210
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10/2024/QĐ-UBND 14/06/2024 Quyết định Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
09/2024/QĐ-UBND 29/05/2024 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
08/2024/QĐ-UBND 15/05/2024 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
07/2024/QĐ-UBND 13/05/2024 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, phê duyệt, khai thác Cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Trà Vinh Tải về
06/2024/QĐ-UBND 04/05/2024 Quyết định Ban hành Đơn giá dịch vụ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
05/2024/QĐ-UBND 26/04/2024 Quyết định Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
04/2024/QĐ-UBND 10/04/2024 Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
03/2024/QĐ-UBND 23/02/2024 Quyết định Quy định giá dịch vụ thoát nước thải trong đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
02/2024/QĐ-UBND 22/02/2024 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được ban hành kèm theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Tải về
01/2024/QĐ-UBND 04/01/2024 Quyết định Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công công trình và mức chi phí bảo trì công trình trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...