English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 134
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09/2022/QĐ-UBND 29/04/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh Tải về
08/2022/QĐ-UBND 06/04/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh Tải về
07/2022/QĐ-UBND 06/04/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh Tải về
06/2022/QĐ-UBND 29/03/2022 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
05/2022/QĐ-UBND 07/03/2022 Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
04/2022/QĐ-UBND 17/02/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh Tải về
03/2022/QĐ-UBND 16/02/2022 Ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
02/2022/QĐ-UBND 28/01/2022 Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
01/2022/QĐ-UBND 07/01/2022 Sửa đổi điểm b, khoản 1 và điểm c, Khoản 2 Điều 5 của Quy định một cửa liên thông giữa các cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Trà Vinh trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân tỉnh Tải về
30/2021/QĐ-UBND 22/12/2021 Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang