English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 193
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/2023/QĐ-UBND 20/03/2023 Quyết định Sửa đổi, bổ sung Phụ lục về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
05/2023/QĐ-UBND 01/03/2023 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
03/2023/QĐ-UBND 20/02/2023 Quyết định ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
04/2023/QĐ-UBND 20/02/2023 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
01/2023/QĐ-TTg 31/01/2023 Về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Tải về
01/2023/QĐ-UBND 12/01/2023 Ban hành Quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tải về
02/2023/QĐ-UBND 12/01/2023 Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tải về
44/QĐ-UBND 11/01/2023 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân hết hiệu lực tính đến ngày 31/12/2022 Tải về
08/QĐ-HĐND 06/01/2023 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành. Tải về
38/2022/QĐ-UBND 30/12/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh. Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang