Tổng số: 147
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/2024/NQ-HĐND 12/04/2024 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây không nung và chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
01/2024/NQ-HĐND 26/02/2024 Nghị quyết Việc phân định cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
02/2024/NQ-HĐND 26/02/2024 Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
03/2024/NQ-HĐND 26/02/2024 Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2023 - 2024 Tải về
04/2024/NQ-HĐND 26/02/2024 Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
05/2024/NQ-HĐND 26/02/2024 Nghị quyết Sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2023 - 2025 Tải về
111/2024/QH15 18/01/2024 Nghị quyết Về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Tải về
42/2023/UBTVQH15 18/12/2023 Nghị quyết Về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn Tải về
24/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết Về việc thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
25/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...