English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 và Điểm 5 Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 27/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/12/2021
Ngày hiệu lực 10/12/2021
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 và Điểm 5 Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang