English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 33/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Huỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang