Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 38/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 09/01/2023
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm Tải về