Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 02/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2023
Ngày hiệu lực 22/01/2023
Trích yếu nội dung Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm Tải về