Về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 01/2023/QĐ-TTg
Ngày ban hành 31/01/2023
Ngày hiệu lực 31/01/2023
Trích yếu nội dung Về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm Tải về