English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 20/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/09/2023
Ngày hiệu lực 18/09/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang