ត្រាវិញជូនផ្ទះមហាសាមគ្គី ចំនួន ៩១០ ខ្នងដល់គ្រួសារក្រីក្រ គ្រួសារជិតក្រ និងគ្រួសារអ្នកមានវ័យចាស់

តាមប្រសាសន៍របស់លោកគាងបុណ្យ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតិភូមិវៀត ណាមខេត្តក្នុងបណ្តាថ្ងៃទទួលអំណរបុណ្យឆ្នាំថ្មីគ្វីម៉ាវឆ្នាំ ២០២៣ នេះ ផ្តើមពីប្រភពមូលនិធិសុខុមាលភាពសង្គមខេត្ត គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតិភូមិវៀតណាមខេត្តសហកាជាមួយនឹងមន្ទីរពលកម្ម-យុទ្ធជនពិការ និងសង្គមខេត្ត គណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្តាស្រុក ទីក្រុង ទីផ្សាររួមខេត្តចាត់តាំងពិធីជូនផ្ទះមហាសាមគ្គីចំនួន ៩១០ ខ្នងដល់បណ្តាគ្រួសារក្រីក្រ គ្រួសារជិតក្រ និងគ្រួសារអ្នកមានវ័យចាស់នៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្ត ក្នុងមួយខ្នងគិតជាតម្លៃពី ៤០ លានដុងចំពោះបណ្តាគ្រួសារដែលមានលទ្ធភាពពលកម្ម ផ្ទះមានតម្លៃ ៥០ លានដុងចំពោះគ្រួសារគ្មានលទ្ធភាពពលកម្ម។ គិតជាទឹកប្រាក់សរុបរួមជាង ៣៨ ពាន់លានដុង៕ ស.ហ
ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
  • កំពុង online: 22
  • ថ្ងៃនេ: 265
  • ក្នុងសប្តាហ៍: 11,712
  • ទាំងអស់: 860,817