ត្រាវិញផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការ «៩០ថ្ងៃនិងយប់» ទទួល បើកដំណើរការគណអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិច

ជាមួយយុទ្ធនាការនេះ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានដាក់ចេញគោលដៅចាប់តាំងពីថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០២៣ នឹងដំណើរការសម្រេចជោគជ័យគណនីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិចចំនួន ៣៥០.០០០ នៅលើភូមិសាស្រ្តខេត្តទាំងមូល។ 

នគរបាលត្រាវិញរៀបចំប្រមូលឯកសារគណនីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិក

គិតមកដល់ពេលនេះ ខេត្តទាំងមូលត្រូវបានផ្តល់គណនីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកចំនួន ២៩៨,៧១៧ ក្នុងនោះមានគណនីចំនួន ១៤៧.១៧៨ ដំណើរការជោគជ័យ សម្រេចបាន៣០% ប្រៀបជាមួយគោលដៅដំណើរការសម្រេចជោគជ័យនៅលើភូមិសាស្រ្តខេត្ត(៥០០.០០០នី)

ដើម្បីបន្តគៀងគរឱ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ គ្រប់ផ្នែក និងប្រជាជនក្នុងការចុះឈ្មោះ ដំណើរការនីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិចគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត បានចេញផែនការអនុវត្តយុទ្ធនាការ៩០ថ្ងៃនិងយប់ដើម្បីប្រមូល ដំណើរការនីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិចឲ្យប្រជាជនគ្រប់លក្ខណៈនៅលើភូមិសាស្រ្តខេត្ត។

ដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធនាការនេះ ១០០% នៃកម្មាភិបាល បុគ្គលិក និយោជិតនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃបណ្តាស្ថាប័ន អង្គភាព មូលដ្ឋាន និងថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ នៅលើភូមិសាស្រ្តខេត្ត ត្រូវចុះឈ្មោះ និងដំណើរការគណនីអត្តសញ្ញាណឲ្យបានជោគជ័យនីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិចកម្រិត២។ ដំឡើងនិងចូលគណនីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិចកម្រិតដោយប្រើកម្មវិធី VNeID នៅលើករណ៍ល័តឆ្លាតវៃ(ប្រសិនបើមាន) ប្រើប្រាស់នីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិចអាចដើម្បីចូលទៅក្រាំងសេវាសាធារណៈជាតិ ក្រាំងសេវាសាធារណៈរបស់ខេត្តក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីរដ្ឋបាល។

ក្រៅពីនោះ កម្មាភិបាល បុគ្គលិក និយោជិត មាជិកសម្ព័ន្ធយុជន មាជិកមាគម និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ផ្សព្វផ្សាយ ណែនាំឲ្យសាច់ញាត្តិក្នុងគ្រួសារចំនួន១០០% បានចុះឈ្មោះ និងដំណើរការគណនីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិចដោយជោគជ័យ។ ចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយណែនាំឲ្យប្រជាជនចុះឈ្មោះ ដំណើរការគណនីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិចកម្រិត ណែនាំ ដំណើរការគណនីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិចកម្រិត២។

ដោយឡែក កងកម្លាំងនគរបាល កម្មាភិបាល យុទ្ធជននាប្រជាជនបានយ៉ាងតិច១០នាក់ចុះឈ្មោះ ដំណើរការប្រកដដោយជោគជ័យគណនីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិច។ ផ្សព្វផ្សាយ ណែនាំប្រជាជលរដ្ឋប្រើប្រាស់ គណនីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិច ដើម្បីឆែកចូលក្រាំងសេវាសាធារណៈជាតិក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីរដ្ឋបាល

ប្រជាជននៅពេលប្រើគណនីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិចនឹងសន្សំសំចៃបានពេលវេលាជាច្រើ ថវិកាពីព្រោះ មិនចាំបាច់បំពេញទម្រង់បែបបទជាច្រើន កាត់បន្ថយនីតិវិធីជាច្រើននៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការរដ្ឋបាលសាធារណៈ។

ប្រជាជនអាចជំនួសអត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋ និងឯកសារដែលបានចុះបញ្ជី រួមបញ្ចូលគ្នាដែលបង្ហាញនៅលើកម្មវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មអេឡិចត្រូនិកជាតិដូចជា ប័ណ្ណបើកបរ ការចុះបញ្ជីយានយន្ត ការធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល។ល។ ដូច្នេះនៅពេលដែលប្រជាជនធ្វើប្រតិបត្តិការរដ្ឋបាលនឹងកាត់បន្ថយបានក្រដាស់ស្នាមដែលត្រូវយកតាមជាច្រើន។

ទន្ទឹមនឹងនោះ ប្រជាជនអាចប្រើប្រាស់នីកំណត់អត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិចដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដូចជា បង់ថ្លៃភ្លើង និងថ្លៃទឹក បង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងសង្គម ធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល ផ្ទេរប្រាក់។ល។ នៅពេលប្រើប្រាស់គណនីនេះ ប្រជាជននឹងត្រូវបានរក្សាទុកជាសម្ងាត់ព័ត៌មាន ជៀសវាងការក្លែងបន្លំធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការមានសុវត្ថិភាព៕

ភឿងអាន-មិញទ្រី

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
  • កំពុង online: 13
  • ថ្ងៃនេ: 112
  • ក្នុងសប្តាហ៍: 4,108
  • ទាំងអស់: 1,235,646