Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn và Chương đổi trình chuyển số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025

         Sáng ngày 6/10/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT và ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị cùng đại diện các Bộ, ban, ngành có liên quan. Ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh Trà Vinh và đại diện các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham dự.

Ông Trần Thanh Nam (phải) Thứ trưởng Bộ NN&PTNT
 và ông Võ Tuấn Nhân Thứ trưởng Bộ TN&MT chủ trì Hội nghị
 (Ảnh chụp qua màn hình)

         Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 925/QĐ-TTg, ngày 02/8/2022. Mục đích của Chương trình là phân công trách nhiệm, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Chương trì, phát huy vai trò của các bên có liên quan, huy động các nguồn lực xã hội hoàn thành đầy đủ và đúng tiến độ các mục tiêu đề ra. Có 6 nội dung của Chương trình, gồm: Hướng dẫn triển khai Chương trình và rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách, giải pháp thực hiện Chương trình. Truyền thông, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò cộng đồng và đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực thực hiện Chương trình. Thí điểm thực hiện các mô hình của Chương trình. Tổ chức nhân rộng các mô hình hiện có về cấp nước, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Lồng ghép các nội dung của Chương trình trong các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường của các bộ, ngành và địa phương. Kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng kết thực hiện Chương trình.

         Về Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 2/8/2022, phấn đấu có ít nhất 40% đơn vị cấp xã, huyện cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu (y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa) và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân, cộng đồng về kết quả xây dựng NTM thông qua ứng dụng trực tuyến. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 1 mô hình thí điểm xã NTM thông minh theo lĩnh vực nổi trội nhất (kinh tế, du lịch nông thôn, môi trường, văn hóa,…), làm cơ sở để tổng kết và đề xuất Bộ tiêu chí quốc gia về NTM thông minh giai đoạn 2026-2030.

Ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, tham luận tại Hội nghị

         Tại hội nghị, đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương đã thảo luận xác định rõ mục tiêu, kế hoạch phân công trách nhiệm, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của hai Chương trình. Về phía tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong xây dựng cảnh quan nông thôn và duy trì phong trào xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp trên địa bàn tỉnh. Trong số 19 tiêu chí xã NTM, tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm là một trong những tiêu chí khó, có nhiều nội dung nhiệm vụ cần thực hiện, đòi hỏi cần nhiều nguồn lực đầu tư cũng như biện pháp chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt là công tác xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp.

         Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường nói chung và công tác xây dựng cảnh quan môi trường nói riêng, để tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác quản lý trật tự và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, năm 2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Kết quả, tỉnh đã tổ chức hơn 84.255 cuộc ra quân vệ sinh môi trường với 3.494.369 lượt người tham gia, thông qua thực hiện các hoạt động Ngày chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp hàng tuần, phát quang bụi rậm các tuyến đường giao thông 25.859 km, khơi thông 1.413 km cống rãnh. Thu gom 218 tấn rác thải tại một số tuyến đường. Trồng và chăm sóc 3.368.499 cây xanh. Thành lập 721 Câu lạc bộ Môi trường Cựu Chiến binh với 21.259 thành viên và 395 Câu lạc bộ Môi trường Cựu Chiến binh nâng cao. Thành lập 111 mô hình với diện tích 14.246,22 ha, gồm: Mô hình cánh đồng lớn, mô hình trình diễn phân bón trên lúa, rau màu, cây ăn trái, cây dừa và  mô hình thả Ong ký sinh,… Xây dựng 31 mô hình xử lý chất thải trong chăn nuôi và hỗ trợ được 9.172 công trình khí sinh học,...

         Trong thời gian tới, để triển khai, thực hiện tốt 2 Chương trình này, tỉnh tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và đẩy mạnh xây dựng chính quyền số trong xây dựng NTM. Thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn và phát triển xã hội số trong xây dựng NTM.

Nguyễn Thị Mỹ Hương

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới