Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh tiếp xúc cử tri ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

         Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-ĐĐBQH ngày 31/8/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề với cử tri ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022, để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội theo hướng đổi mới, đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong hoạt động tiếp xúc cử tri theo quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Tạo điều kiện để cử tri là cán bộ, công chức, viên chức ngành nông nghiệp phản ánh đề xuất, kiến nghị những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành thuộc lĩnh vực của ngành phụ trách. Đồng thời, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) sẽ được Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 sắp tới. Ngày 07/10/2022, đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh tiếp xúc cử tri ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022, thông qua hình thức trực tuyến từ điểm cầu tại Hội trường Tỉnh ủy đến điểm cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Các vị đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh từ điểm cầu tại Hội trường Tỉnh ủy

         Tham dự điểm cầu tại Hội trường Tỉnh ủy, gồm có: Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; các vị đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Lãnh đạo Liên Minh Hợp tác xã và các Ban trực thuộc; Lãnh đạo và một số công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tại điểm cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, gồm: Đại diện Lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Lãnh đạo phòng chuyên môn các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và một số viên chức các xã, phường, thị trấn.

         Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội nghị, 9 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (giá so sánh 2010) ước 21.085 tỷ đồng, đạt 67,93% kế hoạch, tăng 5,13% so cùng kỳ. Trong đó, nông nghiệp 12.752 tỷ đồng, đạt 66,9% kế hoạch, tăng 3,47%, lâm nghiệp 193 tỷ đồng, đạt 72,71% kế hoạch, giảm 2,88% và thủy sản 8.140 tỷ đồng, đạt 69,47% kế hoạch, tăng 8,05%. Toàn tỉnh có 6/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 82/85 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 104 sản phẩm OCOP, trong đó hoàn chỉnh 05 hồ sơ của 05 sản phẩm gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đánh giá, phân hạng công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia. Công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai, nạo vét hoàn thành 499 công trình thủy lợi nội đồng, đạt 100% kế hoạch, theo dõi tiến độ 4 công trình duy tu, bảo dưỡng đê điều,… Bên cạnh những thuận lợi, 9 tháng đầu năm 2022, sản xuất nông nghiệp cũng gặp không ít khó khăn, như: Bệnh Dịch tả heo Châu Phi tái phát trở lại ở những tháng đầu năm và cuối quý III, bệnh Dại xuất hiện tại huyện Duyên Hải và huyện Châu Thành, sâu đầu đen hại dừa đến nay chưa được khống chế, giá vật tư đầu vào phục vụ sản xuất liên tục tăng, sản lượng thủy sản ven bờ ngày càng giảm, thời tiết mưa nhiều kết hợp giông, gió gây thiệt hại cho lúa Hè Thu bị đổ ngã,...

Một số sản phẩm nông nghiệp trưng bày tại Họp mặt chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh,
 61 năm thành lập Hội Nông dân giải phóng Miền Nam và 92 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam
 do Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh tổ chức, tháng 4/2022

         Tại Hội nghị, cử tri tại các điểm cầu phản ánh, kiến nghị với các vị đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh về nhiều nội dung, như: Thực trạng người dân trồng mía không hiệu quả do giá thu mua thấp, giá vật tư đầu vào tăng cao, người dân chuyển sang nuôi trồng cây con khác dẫn đến diện tích trồng mía tiếp tục giảm sâu. Đề nghị giảm tỷ lệ kinh phí hỗ trợ giống lúa theo Nghị định số 62 của Chính phủ và tăng tỷ lệ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, do hiện tại cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất lúa chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ và nếu giữ như mức hiện tại, các địa phương gặp khó trong giải ngân. Chính phủ và các bộ ngành cần có giải pháp bình ổn giá vật tư đầu vào và giá bán sản phẩm để người dân an tâm sản xuất; xem xét giảm chỉ tiêu diện tích đất trồng và sản lượng lúa giao hàng năm cho các địa phương vì thực tế diện tích đất trồng lúa đã bị thu hẹp. Trung ương quan tâm hơn về bố trí kinh phí khắc phục tình trạng sạt lở, hoàn thành hệ thống đê kè ven sông, ven biển. Tạo điều kiện cho người sản xuất tiếp cận vốn vay phát triển nuôi tôm thâm canh mật độ cao với lãi suất ưu đãi, đồng thời, xem xét bổ sung chính sách hỗ trợ về dịch bệnh đối với nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng trong bảo hiểm nông nghiệp,…

         Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi 17 nội dung kiến nghị của công chức, viên chức đến các vị đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh để phản ánh đến Kỳ họp thứ 4 sắp tới. Các kiến nghị đó là: Trung ương sớm ban hành quy chuẩn về quản lý môi trường, điều kiện nuôi thủy sản; điều chỉnh một số bất cập về liên kết tiêu thụ sản phẩm theo Nghị định số 98, bất cập trong thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai theo Nghị định số 78; nâng mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có động vật bị thiệt hai do thiên tai, dịch bệnh; quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, sớm triển khai nâng cấp mở rộng Cảng cá Định An,…   

         Kết thúc Hội nghị, ông Trần Quốc Tuấn, thay mặt các vị đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh, ghi nhận các ý kiến của cử tri tại Hội nghị và những kiến nghị của công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tuy nhiên, ông Trần Quốc Tuấn cũng lưu ý, không phải tất cả các ý kiến hoặc kiến nghị đều được chất vấn tại Kỳ họp sắp tới của Quốc hội, mà chỉ những nội dung khả thi sẽ được xem xét lựa chọn (thí dụ, kiến nghị chuyển trên 170 viên chức sang công chức là không khả thi hiện nay hoặc kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh).

Văn Đoái

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới