Ký kết hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản

         Thực hiện Chương trình phối hợp số 05/CTPH-BNNPTNT-UBND ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND thành phố Cần Thơ  về Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Cần Thơ và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2022-2025. Ngày 02/11/2022, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ ký kết hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2022-2025, có 14 tỉnh, thành tham gia ký kết hợp tác giao thương với TP Cần Thơ gồm Đà Nẵng và các tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng, Long An, Lâm Đồng, Bạc Liêu, An Giang, Trà Vinh.

         Với mục tiêu tạo sức lan tỏa, tăng cường năng lực giao thương các loại hàng hóa nông lâm thủy sản; hỗ trợ giao dịch thương mại điện tử nông lâm thủy sản và ứng dụng triển lãm nông nghiệp thực tế ảo; bảo đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản. Đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương trong quản lý, kết nối, giám sát an toàn thực phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm nông lâm thủy sản . Đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm của người tiêu dùng tại địa phương, trong nước và xuất khẩu.

Quang cảnh buổi lễ ký kết chương trình phối hợp

          Theo quy mô chương trình ký kết giao thương  đoạn 2022-2025 giữa Cần Thơ và các địa phương, có từ 250 chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn và số chuỗi giá trị ngành hàng thực phẩm nông lâm thủy sản đạt chuẩn mực quốc tế ít nhất 30 chuỗi. Trong đó, Trà Vinh tham gia ký kết với thành phố Cần Thơ  với số chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn  tăng ít nhất 2 chuỗi/năm và số chuỗi giá trị ngành hàng thực phẩm nông lâm thủy sản đạt chuẩn mực quốc tế ít nhất 2 chuỗi/năm; các sản phẩm tham gia giao thương gồm sản phẩm chủ lực, đặc sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

         Để thực hiện tốt chương trình phối hợp, các bên thống nhất (1) Duy trì, gia tăng số chuỗi, quy mô chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản bền vững, đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc.  Xây dựng, củng cố, phát triển mô hình chuỗi cho cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản đạt chất lượng an toàn thực phẩm từ sản xuất, sơ chế, chế biến từ thành phố Cần Thơ để tiêu thụ tại tỉnh/thành phố và ngược lại. Kiểm soát chặt chẽ các loại sản phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm để đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, xuất xứ theo quy định hiện hành của nhà nước; (2) Nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; nâng cấp chuỗi cung ứng thành chuỗi giá trị ngành hàng bền vững. Hợp tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm tại từng công đoạn và trong toàn bộ chuỗi; từng bước nâng cấp chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản an toàn thành chuỗi giá trị bền vững theo chuẩn mực quốc tế được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến tại từng khâu tương ứng như GAP, HACCP/ ISO 22000 hoặc tương đương; được bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu,… và (3) Hỗ trợ xây dựng, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chứng nhận an toàn thực phẩm, nhãn hiệu,… thông tin, tuyên truyền, tập huấn, quảng bá cho các cơ sở sản xuất sản phẩm chất lượng, an toàn; nhận diện sản phẩm nông, lâm, thủy sản chất lượng, an toàn qua phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin, thương mại điện tử, các ấn phẩm truyền thông.

         Chương trình giao Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản các tỉnh tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả triển khai Chương trình đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Cần Thơ và các địa phương trong giai đoạn 2022-2025.

Sơn Sâm Phone

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới