Kết quả thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022

         Thực hiện Công văn[i] của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh về việc triển khai thanh tra, kiểm tra trong Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra theo Quyết định số 305/QĐ-SNN ngày 19/8/2022 để thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải. Thời gian thực hiện từ ngày 24/8 - 7/9/2022.

Đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất bánh trung thu

         Mục đích đợt thanh tra, kiểm tra là đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố,… Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, hạn chế ngộ độc thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng; nếu có dấu hiệu hình sự đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Qua đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh.

         Trong quá trình thanh tra, kiểm tra Đoàn đã làm việc với Tổ công tác liên ngành giúp việc cho Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP huyện Cầu Ngang, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải để nắm bắt việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP trong tình hình mới; triển khai các biện pháp quản lý ATTP và công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2022 tại địa phương. Bên cạnh đó, Đoàn tập trung thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh trung thu, bánh pía, bánh in, bánh bao chỉ, bánh kẹo các loại, nước giải khát,... và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Các nội dung được kiểm tra sẽ tập trung vào các quy định về điều kiện trang thiết bị, dụng cụ, con người, …; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; việc thực hiện các quy định về công bố sản phẩm và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công bố chất lượng sản phẩm; thực hiện ghi nhãn cũng như thực hiện theo quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm. 

Kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm

         Đoàn đã kiểm tra tại 22 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải và Thị xã Duyên Hải. Trong đó, có 06 cơ sở sản xuất (02 sản xuất bánh trung thu, 01 sản xuất bánh mì, 01 sản xuất bánh bông lan, 02 sản xuất bánh kem); 16 cơ sở kinh doanh (13 tạp hóa, 02 điểm bán bánh trung thu, 01 dịch vụ ăn uống).

         Qua thực tế kiểm tra, có 18 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tuân thủ tốt các quy định về ATTP. Các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm đã có sự quan tâm đầu tư, nâng cấp điều kiện cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị dụng cụ theo tiêu chuẩn, duy trì tốt điều kiện vệ sinh tại cơ sở, quy trình sản xuất đáp ứng quy định về điều kiện ATTP, thực hiện công bố chất lượng sản phẩm đúng quy định. Đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm, các sản phẩm (bánh trung thu, bánh pía, bánh in, bánh bao chỉ,…) được bảo quản, bày bán theo nhóm sản phẩm thực phẩm, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, nhãn hàng hóa, thực hiện kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng và ATTP, có hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm đúng quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng phát hiện một số cơ sở kinh doanh tạp hóa và sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ (03 kinh doanh tạp hóa và 01 sản xuất bánh kem) chưa có ký Bản cam kết sản xuất, kinh doanh đảm bảo ATTP theo quy định. Do các cơ sở vừa mới hoạt động, chưa hiểu hết các quy định của pháp luật về ATTP. Vì vậy, Đoàn thanh tra, kiểm tra đã nhắc nhở, hướng dẫn cơ sở liên hệ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Duyên Hải, Phòng Kinh tế thị xã Duyên Hải ký Bản cam kết sản xuất, kinh doanh đảm bảo ATTP và giao Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh ATTP huyện, thị xã giám sát việc khắc phục của cơ sở. Đến nay, 04 cơ sở đã khắc phục và chấp hành đúng theo quy định của pháp luật về ATTP.

         Nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP trong thời gian tới, đối với các cơ quan chuyên môn cấp huyện, thị thường xuyên rà soát, tổng hợp danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo nhóm ngành (lĩnh vực nông nghiệp, y tế, công thương, bao gồm những cơ sở đã được tuyến tỉnh quản lý) trên địa bàn huyện nhằm phục vụ công tác quản lý; Cập nhật đầy đủ các văn bản quản lý và các quy định về ATTP để kịp thời hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định điều kiện đảm bảo ATTP; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ký cam kết kinh doanh đảm bảo ATTP; Thường xuyên kiểm tra, giám sát, hậu kiểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được phân công, phân cấp quản lý, đặc biệt đối với các cơ sở tạp hóa, các cơ sở mới hoạt động, cơ sở chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về ATTP. Đối với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cần tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn và giám sát việc thực hiện công tác quản lý ATTP đối với tuyến huyện, thị và xã, phường, thị trấn để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý ATTP; Hướng dẫn, tập huấn, cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

Trần Thị Phương Hồng Huế[i]Công văn số 13/BCĐ ngày 11/8/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới