Kết quả thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

         Thực hiện Kế hoạch[i] của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh về việc triển khai thanh tra, kiểm tra trong Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra theo Quyết định số 426/QĐ-SNN ngày 19/12/2022 để thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải. Thời gian thực hiện từ ngày 03/01- 19/01/2023.

         Mục đích của đợt thanh tra, kiểm tra là đánh giá công tác quản lý nhà nước về ATTP của các huyện, thị xã đến xã, phường, thị trấn theo Luật ATTP, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và chỉ đạo của Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới; Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm sử dụng nhiều trong dịpTết Nguyên đán; kiểm soát và xử lý nghiêm minh hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế ngộ độc thực phẩm. Qua đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra các cơ sở cơ sở kinh doanh thực phẩm

         Trong quá trình thanh tra, kiểm tra Đoàn đã làm việc với Tổ công tác liên ngành giúp việc cho Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP huyện Cầu Ngang, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải để nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023, việc triển khai các biện pháp quản lý ATTP, công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP tại địa phương. Bên cạnh đó, Đoàn tập trung thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán như thịt, bia, rượu, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm... và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trong đó chú trọng thanh tra, kiểm tra những cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm là đầu mối lớn, các siêu thị, trung tâm thương mại. Các nội dung được kiểm tra sẽ tập trung vào các quy định về điều kiện của cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; điều kiện ATTP của cơ sở kinh doanh  dịch vụ ăn uống; chất lượng, an toàn của sản phẩm thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ; đăng ký bản công bố/ tự công bố sản phẩm; ghi nhãn; quảng cáo; lấy mẫu kiểm nghiệm...

Kiểm tra cơ sở sản xuất bánh tét và cơ sở sản xuất thủy sản khô

         Đoàn đã kiểm tra tại 15 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trong đó, có 09 cơ sở sản xuất (05 sản xuất thủy sản khô, 01 sản xuất tôm khô, 01 sản xuất nước uống đóng chai, 02 sản xuất bánh tét); 05 cơ sở kinh doanh (01 cửa hàng bách hóa xanh, 02 cơ sở kinh doanh thủy sản khô, 02 cơ sở kinh doanh thịt gia súc) và 01 cơ sở giết mổ gia súc tập trung. Đồng thời, kết hợp lấy 23 mẫu sản phẩm thực phẩm (17 mẫu cá khô, 03 mẫu tôm khô, 01 mẫu cá viên và 02 mẫu thịt bò) để phân tích chỉ tiêu chất lượng và ATTP (Trichlorfon, hàn the, Sunset Yellow,…). Kết quả kiểm nghiệm mẫu, có 23 mẫu đạt yêu cầu theo chỉ tiêu phân tích.  Qua thực tế kiểm tra, đa số các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tuân thủ tốt các quy định về ATTP, các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm đã có sự quan tâm đầu tư, nâng cấp điều kiện cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị dụng cụ theo tiêu chuẩn và duy trì tốt điều kiện vệ sinh tại cơ sở,… đáp ứng quy định về điều kiện ATTP. Đối với các cơ sở kinh doanh, các sản phẩm được bảo quản, bày bán theo nhóm sản phẩm thực phẩm, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, nhãn hàng hóa, công bố chất lượng sản phẩm đúng quy định.

         Nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP trong thời gian tới, đối với các cơ quan chuyên môn cấp huyện, thị phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức tập huấn, tuyên tuyền về ATTP; Thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được phân công, phân cấp quản lý;  Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh tạp hóa trong việc bảo quản, bày bán sản phẩm thực phẩm, nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, nhãn hàng hóa, công bố chất lượng sản phẩm, kết hợp lấy mẫu kiểm nghiệm để xử lý theo quy định; Tăng cường hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm về  biện pháp xử lý chất thải rắn, lỏng đúng theo quy định, đặc biệt tại các chợ phường, xã. 

Trần Thị Phương Hồng Huế

[i]Kế hoạch số 17/KH-BCĐ ngày 12/12/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Tin mới