Công tác thanh, kiểm tra liên ngành vật tư nông nghiệp trong tháng 3 năm 2023

         Hiện nay ở một số địa bàn các huyện, thị xã của tỉnh Trà Vinh có tình trạng người dân sử dụng các chế phẩm diệt công trùng y tế vào trong lĩnh vực nông nghiệp để phòng trừ sinh vật gây hại thực vật, nhằm sớm chấm dứt tình trạng nêu trên và để đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của người dân và sử dụng các hoá chất đúng mục đích, đúng quy định, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công văn gửi các địa phương về việc phối hợp thanh tra liên ngành, kiểm tra tổng thể các cơ sở sản xuất, buôn bán chế phẩm côn trùng và thuốc bảo vệ thực vật. Trên cơ sở đó từ ngày 02/3/2023 đến ngày 09/3/2023 Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Sở Y tế thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành tiến hành cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng, kết quả: Thanh tra 15 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng tại địa bàn tỉnh Trà Vinh, lấy 11 mẫu (trong đó 06 mẫu phân bón, 05 mẫu thuốc bảo vệ thực vật) để kiểm tra chất lượng.

Thanh tra tại cơ sở kinh doanh

         Qua thanh tra, kiểm tra nhìn chung các cơ sở kinh doanh thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng và cung cấp đầy đủ các hồ sơ như: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, niêm yết giá đầy đủ theo quy định.

         Tuy nhiên, bên cạnh việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật về các thủ tục hành chính, Đoàn thanh tra, kiểm tra phát hiện 04 cơ sở có biểu hiện vi phạm trong hoạt động kinh doanh như: Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật chung với chế phẩm diệt côn trùng và thuốc diệt côn trùng trong dùng trong lĩnh vực y tế và chưa cung cấp được hồ sơ lưu hành đối với các sản phẩm nêu trên, Đoàn Thanh tra, kiểm tra đã lập biên bản và niêm phong lô 06 sản phẩm chế phẩm diệt côn trùng và thuốc diệt côn trùng để xử lý theo quy định của pháp luật.

         Kết quả xử lý: xử phạt vi phạm hành chính 03 trường hợp với tổng số tiền 12.000.000đ. 6 mẫu phân bón đạt chất lượng, 5 mẫu thuốc bảo vệ thực vật đang chờ kết quả phân tích. 06 sản phẩm chế phẩm diệt côn trùng và thuốc diệt côn trùng chủ cơ sở đã cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

        Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng trên địa bàn tỉnh, trong quá trình thanh tra, kiểm tra Đoàn Thanh tra, kiểm tra đã tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, các chế phẩm diệt côn trùng được đăng ký là thuốc diệt côn trùng lĩnh vực y tế nhưng hướng dẫn trên nhãn phòng trừ sinh vật gây hại thực vật thì dẫn đến người dân hiểu nhầm và sử dụng sai mục đích chế phẩm này. Việc sử dụng thuốc diệt côn trùng y tế để phòng trừ các sinh vật gây hại thực vật trên đồng ruộng khi chưa được đăng ký trong lĩnh vực bảo vệ thực vật sẽ không có hiệu quả mà còn gây ra hiện tượng kháng thuốc, thậm chí còn ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, gây mất an toàn thực phẩm, vược mức dư lượng cho phép ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu nông sản và đặc biệt có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người và môi trường. Qua đó đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng, nâng cao hiểu biết cho người buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không nhằm lẫn với các loại chế phẩm khác. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và nhà sản xuất chân chính.

Tin, ảnh: Minh Thiện

Tin mới