Trà Vinh: Tổ chức bồi dưỡng lấy mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh

         Nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và thực hiện tốt công tác lấy mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản phục vụ công tác giám sát an toàn thực phẩm; kiểm tra, thanh tra; thẩm tra về an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

          Từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia, ngày 22/5/2023, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Trà Vinh phối hợp Trường Chính sách Công và PTNT thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ lấy mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản cho 29 học viên là công chức, viên chức các Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT và cán bộ phụ trách công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do huyện, thị xã, thành phố quản lý.

Các học viên tham khoa tập huấn 

         Khóa bồi dưỡng diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2023, cùng các giảng viên là cán bộ có kinh nghiệm được mời từ Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy sản Vùng 6. Tại khoá học, các học viên được trang bị những kiến thức: (1) Về mục đích lấy mẫu; (2) Yêu cầu, tiêu chuẩn đối với người lấy mẫu tại một số văn bản quy phạm pháp luật (như: Thông tư 14/2011/TT-BYT ngày 01/4/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT (khoản 3, Điều 10); Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: lấy và bảo quản mẫu thịt tươi từ các cơ sở giết mổ và kinh doanh thịt để kiểm tra vi sinh vật QCVN 01-04:2009/BNNPTNT; Tiêu chuẩn Việt Nam về cà phê nhân đóng bao - lấy mẫu TCVN 6539-1999); (3) Nguyên tắc lấy mẫu; (4) Quy trình chung về lấy mẫu thực phẩm nông sản, thủy sản; (5) Một số quy định, yêu cầu đặc thù trong lấy mẫu.

Thực hành lấy mẫu thực tế tại hiện trường

          Lớp tập huấn diễn ra nghiêm túc, sôi nổi, sau mỗi nội dung giảng viên đều có phần trao đổi, thảo luận cùng các học viên giúp học viên hiểu rõ và nắm tốt hơn các kiến thức đã được truyền tải.  Trong ngày học cuối các học viên được chia nhóm thực hành lấy mẫu tại lớp và lấy mẫu thực tế tại cơ sở. Kết thúc khóa học, các học viên được làm bài kiểm tra đánh giá kiến thức, kết quả có 29 học viên đạt và được cấp chứng chỉ.

         Thông qua khóa bồi dưỡng giúp cán bộ, công chức, viên chức có những kiến thức, kỹ năng,  quy trình chung về lấy mẫu thực phẩm nông sản, thủy sản, từ  đó địa phương có được nguồn nhân lực để thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, đáp ứng nhu cầu về chuyên môn trong thực thi nhiệm vụ, thực hiện đúng theo quy trình, quy định công tác lấy mẫu giám sát, lấy mẫu phục vụ công tác thanh, kiểm tra góp phần trong công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ngày càng tốt hơn

Gia Lâm

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới