Trà Vinh có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

         Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành các quyết định công nhận thêm xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Cảnh quan môi trường năm 2022 (Giai đoạn 2021-2025) theo Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 và xã An Trường, huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Giáo dục năm 2022 (Giai đoạn 2021-2025) theo Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 29/5/2023. Như vậy, tỉnh có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, bao gồm xã Long Đức, thành phố Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục năm 2022 (Giai đoạn 2021-2025) theo Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 15/5/2023.

Đoàn Trung ương khảo sát tiêu chí nông thôn mới tại huyện Duyên Hải

 

         Để đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Trong đó, 04 tiêu chí phải đạt là tiêu chí về mô hình ấp thông minh, về sản xuất, về cảnh quan môi trường và về chuyển đổi số. 6 tiêu chí lựa chọn (cần lựa chọn đạt 1 trong 6 tiêu chí) là về giáo dục, về văn hóa, về du lịch, về an ninh trật tự, về cảnh quan môi trường và về sản xuất.

         Đối với tiêu chí phải đạt về cảnh quan môi trường thì ≥96% tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định; đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn ≥6m2/người; có tuyến đường chiều dài ≥2km trồng chuyên biệt hoặc trồng kết hợp cây xanh, cây cảnh, hoa nhưng phải có một loại chủ đạo, đảm bảo sáng, xanh - sạch - đẹp, nổi trội; có mô hình phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt và mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp. Tiêu chí lựa chọn về cảnh quan môi trường cũng tương tự như đối với tiêu chí phải đạt, nhưng ở cấp độ cao hơn. Thí dụ, ≥100% tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định; đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn ≥10m2/người,…

         Tiêu chí lựa chọn về giáo dục, xã phải có mô hình giáo dục môi trường và thực hiện phân loại rác thải trong trường học; cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại “khá”, trong đó chỉ tiêu về kết quả học tập thường xuyên của người lao động đạt ≥3 điểm.

         Tại các quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh giao Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu mục tiêu quốc gia và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021-2025 của huyên Cầu Kè, huyện Càng Long, xã An Phú Tân và xã An Trường có trách nhiệm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Ông Lê Văn Đông, PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, tại buổi thẩm định nông thôi mới nâng cao
của 03 xã Hưng Mỹ, xã Hòa Minh và xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành

         Cùng với các quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh còn ban hành các quyết định công nhận thêm 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021-2025), nâng tổng số toàn tỉnh đến nay có 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm: xã Hưng Mỹ, xã Hòa Minh và xã Lương Hòa A (huyện Châu Thành), xã Long Hữu và xã Trường Long Hòa (thị xã Duyên Hải), xã Mỹ Cẩm và xã Phương Thạnh (huyện Càng Long), xã Châu Điền và Hòa Tân (huyện Cầu Kè).

 

Nguyễn Thị Mỹ Hương

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới