Kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022 tại thị xã Duyên Hải

         So với các huyện, thành phố khác trong tỉnh, thị xã Duyên Hải không có thế mạnh về chăn nuôi gia súc gia cầm. Theo số liệu thống kê, thị xã Duyên Hải có đàn gia súc gần 10.000 con, chủ yếu là bò (chiếm gần 70% đàn gia súc) và dê (chiếm trên 20% đàn gia súc), khoảng 350.000 gia cầm và 6.000 con chó, mèo. Dù tổng đàn không lớn, nhưng chăn nuôi gia súc, gia cầm hiện vẫn là nguồn sinh kế chính của nhiều hộ dân. Năm 2022, bệnh Dịch tả heo Châu Phi tái phát trở lại ở nhiều địa phương trong tỉnh, nhưng trên địa bàn thị xã Duyên Hải bệnh vẫn được kiểm soát. Các loại dịch bệnh nguy hiểm khác, như: Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục ở trâu, bò, Cúm gia cầm, Dại chó,… không xảy ra.

Trại chăn nuôi bò sinh sản tại xã Long Hữu (Nguồn: https://snnptnt.travinh.gov.vn/)

         Trong năm, cơ quan chuyên môn phối hợp Ủy ban nhân dân các phường, xã, hội đoàn thể cấp phát hơn 9.000 tài liệu bướm, áp phích hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch bệnh các loại đến tận hộ dân. Góp phần tuyên truyền cho người dân về dịch bệnh và từ đó chủ động, tích cực hợp tác với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương trong phòng, chống dịch bảo vệ đàn vật nuôi. Công tác tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm cho quy mô đàn dưới 50 con được 5.337 con, đạt 126,8% kế hoạch (toàn tỉnh đạt 45,22%), vắc xin Viêm da nổi cục ở trâu, bò 3.711 con, đạt 87,79% (toàn tỉnh đạt 53,55%) vắc xin Lở mồm long móng 4.641 con bò, đạt 109,8% (toàn tỉnh đạt 40,32%),...

         Năm 2023, theo dự báo, giá con giống, thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao và có xu hướng tiếp tục tăng gây khó khăn, thách thức cho ngành chăn nuôi. Về dịch bệnh, nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm sẽ tiếp tục phát sinh và lây lan, do: Thời tiết cực đoan, ngày nắng nóng, đêm nhiệt độ thấp, làm giảm sức đề kháng của vật nuôi. Chăn nuôi hộ gia đình, nhỏ lẻ vẫn là chủ yếu và hầu hết chưa áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học,... Bên cạnh đó, kết quả giám sát sự lưu hành vi-rút Cúm gia cầm tại các điểm chợ buôn bán gia cầm sống trên địa bàn tỉnh, đã phát hiện 01 mẫu dương tính với vi-rút Cúm gia cầm H5N1 tại chợ thị xã Duyên Hải.

Tổng kết công tác phòng, chống dịch bệnh động vật
 trên địa bàn thị xã Duyên Hải năm 2022 (ngày 10/02/2023)

         Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 31/01/2023. Trong đó, tập trung các giải pháp chính: Tiếp tục thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh trong học đường, qua các tổ chức đoàn thể và qua Đài Truyền thanh thị xã, Trạm phát thanh các phường, xã. Giám sát dịch bệnh đến từng khóm, ấp, hộ nuôi để sớm phát hiện bệnh, xử lý kịp thời không để lây lan ra diện rộng. Thực hiện các đợt vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường. Xây dựng kế hoạch tiêm phòng các loại vắc-xin cụ thể về thời gian, địa điểm, lực lượng tham gia và hình thức triển khai phù hợp,...

                                                                                    Công Khanh

                                                                    (Trạm CN&TY TX Duyên Hải)

Tin mới