Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050
47_KH_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới