Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025

852_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới