Thông báo số 472/TB-SNN ngày 27/7/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Trần Văn Dũng tại cuộc họp báo tuần ngày 24/7/2023
472_TB_SNN_KL_24_7.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới