Báo cáo tháng 4 và kế hoạch tháng 5 năm 2014


         UBND TỈNH TRÀ VINH                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số:  175  /BC-SNN                                                    Trà Vinh, ngày 29  tháng  4 năm 2014

 

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5 năm 2014

 

         

          Trong tháng có mưa rải rác ở một vài nơi làm giảm nắng nóng, khô hạn tạo điều kiện cho cây trồng, gia súc, gia cầm phát triển; các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi được kiểm soát. Tuy nhiên, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch lớn, môi trường nước bị ô nhiễm gây thiệt hại trong lĩnh vực thủy sản; độ mặn thay đổi thất thường gây khó khăn cho công tác vận hành cống phục vụ sản xuất; giá cả các loại vật tư đầu vào tiếp tục gia tăng, trong khi giá một số sản phẩm đầu ra như lúa, tôm sú, tôm thẻ ở mức thấp và sụt giảm, riêng cá tra, cá lóc giá thấp và khó tiêu thụ. Nhưng nhình chung, sản xuất vẫn tiếp tục có bước phát triển, cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

          II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT

          1. Nông nghiệp:

          a) Trồng trọt:

          + Cây lúa: Thu hoạch 36.902 ha, nâng tổng diện tích thu hoạch vụ Đông Xuân 63.824 ha, đạt 96% diện tích xuống giống, năng suất trung bình 6,3 tấn/ha (cao hơn cùng kỳ 0,26 tấn/ha). Vụ Hè Thu xuống giống 13.975 ha, nâng tổng diện tích xuống giống đến nay 15.610 ha, đạt 19,5% kế hoạch (nhanh hơn cùng kỳ 1.412 ha). Diện tích nhiễm sâu bệnh 190 ha, trong đó: Cháy lá 115 ha tỷ lệ 5-10% ở xã Thạnh Phú huyện Cầu Kè trên lúa giai đoạn đẻ nhánh; rầy nâu 75 ha, phổ biến tuổi 1-3, mật số 500-1.500 con/m2 xuất hiện rãi rác ở xã Nhị Long, Nhị Long Phú huyện Càng Long; ngoài ra còn có sâu cuốn lá, đạo ôn lá nhưng mức độ gây hại không đáng kể.

          + Cây màu: Gieo trồng 4.616 ha, lũy kế đến nay gieo trồng 29.361 ha, đạt 53% kế hoạch năm (cao hơn cùng kỳ 591 ha), cụ thể: Màu lương thực 4.150 ha, màu thực phẩm 13.701 ha, cây công nghiệp ngắn ngày 10.282 ha, cây hàng năm khác 1.228 ha.

          b) Chăn nuôi: Tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi tiếp tục được kiểm soát, các loại dịch bệnh nguy hiểm không xảy ra, một số bệnh truyền nhiễm thông thường trên đàn gia súc, gia cầm  xảy ra nhỏ lẻ, thiệt hại không đáng kể.

          2. Lâm nghiệp:

 Thiết kế bố trí trồng rừng năm 2014 được 130 ha, đạt 100% kế hoạch; xây dựng phương án trồng cây lâm nghiệp phân tán; kiểm tra chăm sóc cây giống bần, phi lao; vệ sinh phòng cháy rừng 106 ha; thực hiện 64 lượt tuần tra bảo vệ rừng, phát hiện 02 trường hợp vi phạm; tỉa thưa, tận dụng lâm sản và điều chỉnh mật độ được 11,5 ha. Nâng tổng số đến nay thực hiện vệ sinh phòng cháy rừng 263 ha, đạt 100% kế hoạch; thực hiện 262 lượt tuần tra bảo vệ rừng, phát hiện 04 trường hợp vi phạm, làm thiệt hại 75 m2 rừng đước, đã tiến hành xử lý theo quy định; tỉa thưa, tận dụng lâm sản và điều chỉnh mật độ được 56,5 ha.

          3. Diêm nghiệp: Có 263 hộ sản xuất, với diện tích 193,2 ha (giảm 13,8 ha so cùng kỳ), sản lượng thu hoạch trong tháng 6.507 tấn, tiêu thụ 3.754 tấn với giá bán từ 30.000 – 35.000 đồng/giạ. Nâng tổng số đến nay thu hoạch 8.224 tấn, tiêu thụ 4.007 tấn, tổng lượng muối còn tồn lại 4.217 tấn.

          4. Thủy sản:

          - Nuôi trồng thủy sản: Trong tháng thả nuôi 8.902 ha, thu hoạch 6.171 tấn. Nâng tổng số đến nay thả nuôi 35.276 ha, đạt 67,5% kế hoạch, tăng 7.835 ha so cùng kỳ; thu hoạch 18.659 tấn, đạt 19,3% kế hoạch, tăng 3.490 tấn so cùng kỳ, cụ thể:

          + Vùng nước mặn, lợ: Trong tháng thả nuôi 383 triệu con tôm sú giống diện tích 3.733 ha; 687 triệu con tôm thẻ chân trắng, diện tích 1.789 ha; 23,8 triệu con cua biển, diện tích 3.072 ha; 76 tấn nghêu giống, diện tích 26 ha; thu hoạch 2.906 tấn. Nâng tổng số đến nay thả nuôi trên 01 tỷ con tôm sú giống, diện tích 16.680 ha; 1,5 tỷ con tôm thẻ chân trắng, diện tích 3.617 ha; 73,5 triệu con cua biển diện tích 14.248 ha; 127 tấn nghêu giống, diện tích 121 ha; thu hoạch 4.625 tấn (435 tấn tôm sú, 3.111 tấn tôm thẻ chân trắng, 931 tấn cua biển,...). Do thời tiết, môi trường nước chưa ổn định, nhiệt độ nước giữa ngày và đêm chênh lệch lớn, tình hình bệnh đốm trắng, bệnh hoại tử gan tụy làm cho tôm sú và tôm thẻ bị thiệt hại với số lượng 101 triệu con tôm sú giống, diện tích 1.751 ha; 247 triệu con tôm thẻ chân trắng, diện tích 523 ha. Với tình hình trên ngành đã thành lập tổ kỹ thuật gồm 24 cán bộ trực tiếp xuống địa bàn huyện Cầu Ngang và Duyên Hải tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho người nuôi tôm nước lợ.

          + Vùng nước ngọt: Trong tháng thả nuôi 30 triệu con tôm, cá giống các loại, diện tích 227 ha; thu hoạch 3.265 tấn. Nâng tổng số đến nay thả nuôi 72 triệu con tôm, cá giống các loại, diện tích 602,6 ha. Trong đó: 0,9 triệu con cá tra giống, diện tích 3,5 ha; 247 ngàn con tôm càng xanh, diện tích 45 ha; 44 triệu con cá lóc, diện tích 103 ha; thu hoạch 14.034 tấn (2.491 tấn cá tra, 237 tấn tôm càng xanh, 8.100 tấn cá lóc,...). Do môi trường nước bị ô nhiễm làm cho 600 ngàn con cá lóc bị thiệt hại, diện tích 1,7 ha.

          - Khai thác: Sản lượng khai thác trong tháng 6.247 tấn (1.592 tấn tôm). Nâng tổng số đến nay khai thác 22.999 tấn (5.002 tấn tôm), đạt 30,3% kế hoạch, tăng 3,9% so cùng kỳ, trong đó:

          + Khai thác nội đồng: Trong tháng 897 tấn (374 tấn tôm). Nâng tổng số đến nay là 3.520 tấn (1.370 tấn tôm), đạt 25,5% kế hoạch, tăng 7% so cùng kỳ.

          + Khai thác hải sản: Trong tháng 5.350 tấn (1.218 tấn tôm). Nâng tổng số đến nay là 19.479 tấn (3.632 tấn tôm), đạt 31,4% kế hoạch, tăng 3,4% so cùng kỳ.

- Thu mua, chế biến: Các doanh nghiệp thu mua 814 tấn thủy sản (91 tấn tôm sú), chế biến 405 tấn, tiêu thụ 254 tấn, kim ngạch xuất khẩu 3,4 triệu USD. Nâng tổng số đến nay các doanh nghiệp thu mua 2.360 tấn thủy sản (203 tấn tôm sú), chế biến 1.289 tấn, tiêu thụ 1.050 tấn, kim ngạch xuất khẩu 11,3 triệu USD.

          II. Tình hình thực hiện công tác chuyên ngành:

          1. Công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi:

- Ngành nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác dự tính, dự báo, theo dõi bẫy đèn; kiểm tra tình hình sâu bệnh nhất là các đối tượng có nguy cơ bộc phát cao như rầy nâu, bệnh cháy lá; tuyên truyền vận động nông dân cày ải, vệ sinh đồng ruộng xuống giống lúa vụ Hè Thu theo lịch thời vụ.

          - Trong tháng tiêm vaccine phòng cúm cho 398.942 cho gia cầm, LMLM 2.405 con gia súc (heo 50 con trâu, bò 2.355 con), vaccine thường xuyên cho 119.600 con gia súc, dại chó 842 con; kiểm dịch 152 ngàn con gia cầm, 9,78 ngàn con gia súc, 58 tấn thịt gia súc. Nâng tổng số đến nay tiêm vaccine cúm cho 3,47 triệu cho gia cầm (gà 1,2 triệu con, đạt 78,7% so tổng đàn điều tra; vịt 2,27 triệu con, vượt 24% so tổng đàn điều tra), LMLM gia súc 2.405 con, phòng vaccine thường xuyên cho 447 ngàn con gia súc (dịch tả 151,5 ngàn con, tụ huyết trùng 148,4 ngàn con, phó thương hàn 147,3 ngàn con), dại chó 1.847 con; kiểm dịch 673 ngàn con gia cầm, 32,3 ngàn con gia súc, 208 tấn thịt gia súc. Hoàn tất tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường và phun xịt dập dịch cúm gia cầm tại các huyện Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần và thành phố Trà Vinh, sử dụng 10.300 lít thuốc sát trùng với diện tích 16 triệu m2

          - Trong tháng kiểm dịch 150 triệu tôm sú giống, 158 triệu con tôm thẻ chân trắng; thực hiện 10 kỳ quan trắc, cảnh báo môi trường nước phục vụ nuôi thủy sản; thu, phân tích 27 mẫu bệnh phẩm thuỷ sản; kiểm tra, cấp 05 giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y cho cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, 160 giấy chứng nhận kiểm dịch động vật thủy sản, 01 chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản, 07 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thức ăn, thuốc thú y thủy sản. Nâng tổng số đến nay kiểm dịch 308 triệu con tôm sú giống, 521 triệu con tôm thẻ chân trắng; thực hiện 40 kỳ quan trắc, cảnh báo môi trường nước phục vụ nuôi thủy sản; thu, phân tích 84 mẫu bệnh phẩm thuỷ sản để thông báo nông dân quản lý ao nuôi; kiểm tra, cấp 92 giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y cho cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản; 434 giấy chứng nhận kiểm dịch động vật thủy sản; 21 chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản; cấp 23 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thức ăn, thuốc thú y thủy sản.

          2. Công tác chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật:

          - Kết hợp Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh thực hiện được 01 chuyên mục “Kỹ thuật phòng và trị bệnh trên cá lóc”, 01 cuộc phóng sự “Liên kết để quản lý và chăm sóc tôm nuôi”; cấp phát 423 cuốn sách tài liệu kỹ thuật các loại. Nâng tổng số đến nay thực hiện 05 chuyên mục và 02 cuộc phóng sự; cấp phát 532 quyển tài liệu kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản, 120 cuốn sổ tay Khuyến nông – Khuyến ngư năm 2014.

          - Tổ chức 109 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho 2.848 người; tư vấn trực tiếp cho 1.024 lượt nông dân; xây dựng 22 công trình khí sinh học. Nâng tổng số đến nay tổ chức 164 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho 4.143 người (chăn nuôi 34 lớp, 1.021 lượt người; trồng trọt 50 lớp, 1.288 lượt người, thủy sản 62 lớp, 1.604 lượt người, khí sinh học 8 lớp, 230 người) và 09 lớp tuyên truyền về phòng chống bệnh dại cho 333 người; tư vấn trực tiếp cho 1.428 lượt nông dân (hướng dẫn bón vôi, đo độ kiềm, độ pH, chọn giống, quản lý nước, phòng trị bệnh trên cá lóc; hướng dẫn cải tạo ao, xử lý nước, chọn thả giống, quản lý môi trường ao muôi, quản lý thức ăn, phòng ngừa dịch bệnh trên tôm thẻ chân trắng và tôm sú);  xây dựng 81 công trình khí sinh học.

          - Tiếp tục theo dõi các mô hình trình diễn: Trồng ca cao thâm canh trên đất giồng cát và vườn tạp (năm thứ 3); ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi heo, gà trên địa bàn tỉnh.

          3. Công tác xây dựng cơ bản và PCLB:

          - Triển khai thực hiện 14 dự án, gồm 12 dự án chuyển tiếp, 04 dự án khởi công mới, khối lượng thực hiện 4,5 tỷ đồng; kết hợp địa phương đào đắp, nạo vét 51 công trình thủy lợi nội đồng, chiều dài 30.066 m, khối lượng 96.552 m3. Nâng tổng số đến nay khối lượng thực hiện 33,9 tỷ đồng, giải ngân 36 tỷ đồng, đạt 18,8% kế hoạch; kết hợp địa phương đào đắp, nạo vét 81 công trình thủy lợi nội đồng, với tổng chiều dài 56.380 m, khối lượng đất đào đắp 189.890 m3, đạt 22,2% kế hoạch.

          - Trình thẩm định kế hoạch đấu thầu lập Dự án Quy hoạch hệ thống đê bao, bờ bao ven sông Cổ Chiên và sông Hậu trên địa bàn tỉnh trong điều kiện Biến đổi khí hậu – nước biển dâng.

          - Tổ chức thẩm định Dự án Quy hoạch hệ thống trạm bơm vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

          - Tổ chức đấu thầu gói thầu tư vấn Dự án Khảo sát, đánh giá và dự báo tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh trong điều kiện Biến đổi khí hậu – mực nước biển dâng.

          - Tham gia nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trìnhn nạo vét kênh Long Hiệp – Ba So huyện Trà Cú; nạo vét kênh cấp II còn lại vùng dự án Nam Măng Thít huyện Tiểu Cần.

- Tổ chức 16 đợt khảo sát, kiểm tra tình hình an toàn các tuyến đê. Nâng tổng số đến nay tổ chức 52 đợt kiểm tra an toàn các tuyến đê, phát hiện 07 trường hợp vi phạm, tiến hành xử lý theo quy định.

          4. Sản xuất và cung ứng giống:

          - Giống nông nghiệp:

          + Giống cây trồng: Khảo nghiệm 02 bộ giống (bộ A0, bộ đặc sản) diện tích 0,5 ha vụ Hè Thu, tổ chức nhân giống với diện tích 15 ha; lai tạo 02 cặp giống OM 5451 với TV3, IR 50404 với Nàng hoa 9. Tổ chức sản xuất 2,2 ha lúa giống cấp xác nhận, hiện đang giai đoạn đẻ nhánh; khảo nghiệm 02 giống dừa sáp thơm và sáp ngọt tại huyện Cầu Kè, Châu Thành, diện tích 01 ha, hiện dừa đang phát triển tốt. Cung ứng 20 tấn lúa giống (5,6 tấn nguyên chủng) và 1.485 cây giống ăn trái các loại.

          + Giống vật nuôi: Thực hiện 02 mô hình nuôi gà (giống gà Tàu Vàng lai gà Nòi), số lượng 1.000 con ở xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, đang giai đoạn sinh sản. Tập trung chăm sóc 48 con bò giống (35 bò cái sinh sản, 02 bò đực giống, 11 con bê), hiện đàn bò phát triển và tăng trọng tốt. Tăng cường phát hoang bụi rậm, bón phân, chăm sóc cỏ đảm bảo thức ăn tươi cho đàn bò.

- Giống thủy sản: Sản xuất 6,7 triệu con tôm sú giống, 4,1 triệu con tôm thẻ chân trắng, điều tiết cung ứng 0,8 triệu con tôm sú giống, 0,5 triệu con cua biển. Nâng tổng số đến nay sản xuất 10,5 triệu con tôm sú giống, 09 triệu con tôm thẻ chân trắng, 290 ngàn con cá tra; thực hiện dịch vụ, điều tiết cung ứng 2,1 triệu con tôm sú giống, 0,9 triệu con cua biển.

          5. Công tác phát triển nông thôn:

          - Công tác xây dựng nông thôn mới:

          + Công tác tuyên truyền: BCĐ các huyện, thành phố tổ chức 549 cuộc tuyên truyền lồng ghép với 14.592 lượt người tham dự. Nâng tổng số đến nay tổ chức 643 cuộc tuyên truyền lồng ghép với 16.860 lượt người tham dự gồm các nội dung: Vận động người dân thực hiện vệ sinh cảnh quan môi trường, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng hố xí, tuyên truyền các tiêu chuẩn xây dựng ấp, hộ nông thôn mới. 

          + Công tác lập quy hoạch, đề án: 100% số xã hoàn thành việc lập và phê duyệt quy hoạch và đang triển khai thực hiện. Đến nay, có 7/7 huyện đã thẩm định xong đề án xây dựng nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng đến năm 2020, đang rà soát trình UBND tỉnh phê duyệt. Trình Hội đồng thẩm định đề án Đề án xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh.

          + Kết quả rà soát theo bộ tiêu chí quốc gia trong 17 xã điểm: Có 02 xã đạt 19/19 tiêu chí, 01 xã đạt 18 tiêu chí, 10 xã đạt từ 10-13 tiêu chí, 04 xã đạt từ 7-9 tiêu chí.

          - Bố trí sắp xếp dân cư: Trình hội đồng thẩm định dự án Di dân sạt lở ấp Cồn Phụng, xã Long Hòa, huyện Châu Thành; kiểm tra tiến độ thi công mặt bằng hạng mục san lấp mặt bằng lô 2 dự án Di dân khẩn cấp vùng ven biển xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, đạt 50%.

          - Phát triển kinh tế hợp tác, HTX: Xây dựng kế hoạch Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thành phố về việc xây dựng mô hình điểm HTX liên kết sản xuất – thu mua – tiêu thụ nông, thủy sản hàng hóa và quy chế phối hợp; xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, nông hộ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; phối hợp địa phương rà soát, đánh giá tình hình phát triển kinh tế trang trại trong thời gian qua và kế hoạch phát triển năm 2014.

          - Phát triển ngành nghề nông thôn: Báo cáo đóng góp dự thảo quy định chính sách khuyến khích phát triển nghề, làng nghề tiểu thụ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch đào tạo nghề; kết hợp các Sở, ngành có liên quan và địa phương triển khai kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2014.

          - Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sinh hoạt và VSMTNT: Tiếp tục thực hiện 02 dự án khối lượng thực hiện đạt 85%; trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu 01 dự án, chuẩn bị thủ tục đấu thầu 01 dự án khởi công mới. Trong tháng lắp đặt cho 831 hộ sử dụng nước máy do ngành đầu tư và cung cấp, nâng tổng số từ đầu chương trình đến nay lắp đặt cho 64.027 hộ sử dụng nước máy. Giải ngân 7,4 tỷ đồng, đạt 30,7% kế hoạch.

          6. Quản lý Nhà nước chuyên ngành:

          - Quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản: Kiểm tra điều kiện đảm bảo ATVSTP, giám sát, đánh giá, phân loại đối với 93 cơ sở; cấp 30 giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản, chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 02 mảnh; thu 27 mẫu nông, thủy sản gửi phân tích, kiểm nghiệm chất lượng. Nâng tổng số đến nay kiểm tra điều kiện đảm bảo ATVSTP, đánh giá, phân loại 154 cơ sở (81 kinh doanh vật tư nông nghiệp, 30 cơ sở sản xuất thực phẩm, 38 kinh doanh thủy sản, 05 cơ sở sản xuất, sơ chế rau an toàn) và 02 tàu cá; cấp 89 giấy chứng nhận (21 cơ sở thu sản xuất, kinh doanh thủy sản, 68 giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 02 mảnh vỏ); thu 122 mẫu nông, thủy sản gửi phân tích, kiểm nghiệm chất lượng.

          - Quản lý tàu cá, cảng cá:

          + Kiểm tra an toàn kỹ thuật 59 tàu cá, cấp văn bản đóng mới, cải hoán 08 tàu, đăng ký 15 tàu, xóa bộ 02 tàu, cấp 22 sổ danh bạ (100 thuyền viên), cấp 55 giấy phép khai thác thủy sản. Nâng tổng số đến nay kiểm tra an toàn kỹ thuật 192 tàu cá (7 tàu ngoài tỉnh), cấp văn bản đóng mới, cải hoán 31 tàu, đăng ký 45 tàu, xóa bộ 05 tàu, cấp 64 sổ danh bạ (271 thuyền viên), cấp 179 giấy phép khai thác thủy sản, 02 giấy chứng nhận nguyên liệu thủy sản xuất khẩu. Tổng số tàu cá trong tỉnh đăng ký đến nay là 1.287 tàu, tổng công suất 83.361 CV (1.100 tàu công suất dưới 90 CV; 186 tàu công suất 90 CV trở lên).

          + Tổ chức thu phí 2.251 lượt tàu, xe ra vào cảng, bốc dỡ 2.523 tấn hàng hoá và cho thuê mặt bằng với số tiền 66 triệu đồng. Nâng tổng số đến nay thu phí 5.617 lượt tàu, xe ra vào cảng, bốc dỡ 5.852 tấn hàng hoá và cho thuê mặt bằng với số tiền 206 triệu đồng.

          - Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

          + Tuyên truyền pháp luật: Tổ chức 05 lớp tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản cho 163 người. Đến nay tổ chức 28 lớp tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản, các quy định kinh doanh thuốc, thức ăn thủy sản, giống thủy sản, hóa chất, chế phẩm dùng trong nuôi trồng thủy sản cho 731 lượt người.

          + Kiểm tra xử lý vi phạm: Tổ chức kiểm tra 110 tàu cá; 33 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, giống thủy sản; 04 phương tiện vận chuyển giống thủy sản; thu 22 mẫu vật tư nông nghiệp; quyết định xử phạt 29 trường hợp. Nâng tổng số đến nay tổ chức thanh tra, kiểm tra 228 lượt tàu cá, 121 lượt cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, sản xuất và kinh doanh giống thủy sản; 30 lượt phương tiện vận chuyển giống thủy sản; thu 68 mẫu sản phẩm kiểm tra chất lượng (38 mẫu thức ăn chăn nuôi, 14 mẫu thuốc bảo vệ thực vật, 09 mẫu thuốc thú y, 07 mẫu phân bón) và quyết định xử phạt 26 trường hợp vi phạm (tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hóa 06 trường hợp; an toàn vệ sinh thực phẩm 01 trường hợp; thức ăn chăn nuôi 01 trường hợp, thuốc thú y 04 trường hợp; quản lý giống thủy sản 08 trường hợp; quản lý tàu cá và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 06 trường hợp).

          7. Triển khai thực hiện các chính sách:

          - Hỗ trợ phân bón cho người trồng dừa đến nay được 7 huyện và thành phố Trà Vinh đã giãi ngân 35,79 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch.

          - Hỗ trợ người sản xuất lúa năm đến nay được 4 huyện và thành phố Trà Vinh đã giải ngân 24,3 tỷ đồng, đạt 70,4% kinh phí được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách chi trả.

          - Kết hợp địa phương lập thủ tục chi hỗ trợ cho 62/66 hộ chăn nuôi có gia cầm chết do cúm A và sốc vaccine với số tiền 578,25 triệu đồng, 04 hộ còn lại hoàn chỉnh hồ sơ tiếp tục chi hỗ trợ dứt điểm.

          8. Các công tác khác:

          - Tổ chức công bố 02 quy hoạch đã đượcc phê duyệt: Quy hoạch phát triển thủy sản và Quy hoạch vùng sản xuất giống thủy sản tập trung tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

          - Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của địa phương, các Sở, ngành có liên quan Dự thảo đề cương dự toán quy hoạch vùng cây ăn quả chủ lực trồng tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

          - Tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo định mức hỗ trợ Dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135.

          - Báo cáo tình hình thực hiện các chủ trương, chích sách phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Trung ương đang triển khai thực hiện.

          - Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời định mức kinh phí cải tạo lớp đất mặt khi chuyển đổi đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp; Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh.

          - Tham mưu trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn lập dự án Quy hoạch thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;  Trình kế hoạch chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi thủy sản trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh năm 2014 – 2015.

          - Đề xuất bổ sung xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2014.

          - Tổng hợp điều tra giá thành sản xuất lúa vụ Đông Xuân trên địa bàn tỉnh.

          - Tổng hợp trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp lần thứ XI Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII.

          - Điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 cho các đơn vị trực thuộc Sở.

          - Lấy ý kiến đóng góp dự thảo đề án xây dựng và phát triển tổ hợp tác sản xuất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016.

          III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

          1. Kết quả đạt được:

          - Có sự tập trung chỉ đạo chăm sóc tốt vụ lúa Đông Xuân nên đạt năng suất cao hơn cùng kỳ và vượt kế hoạch, đồng thời vụ Hè Thu xuống giống đồng loạt, nhanh hơn cùng kỳ 18%.

          - Tập trung chỉ đạo chi hỗ trợ cho các hộ có gia cầm bị thiệt hại do cúm gia cầm và sốc vaccine.

          - Sản lượng các loại thủy sản thu hoạch và khai thác đạt cao hơn cùng kỳ 12%, trong đó sản lượng nuôi trồng cao hơn cùng kỳ 23%.

          - Nông dân các huyện ven biển tập trung thả giống tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua biển với số lượng lớn.

          - Các công trình thủy lợi đầu tư phục vụ sản xuất bước đầu đã mang lại hiệu quả.

          2. Tồn tại, hạn chế:

          - Tiến độ triển khai lập mới và rà soát điều chỉnh, bổ sung một số quy hoạch chi tiết lĩnh vực, ngành hàng, sản phẩm chủ yếu (đối với những quy hoạch có trước quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch tổng thể ngành) còn chậm nên việc xây dựng và triển khai các kế hoạch, dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật và phát triển sản xuất cụ thể gặp khó khăn, lúng túng.

          - Một số địa phương nông dân thả nuôi tôm thẻ chân trắng, tôm sú không theo quy trình kỹ thuật, mầm bệnh lưu tồn dẫn đến thiệt hại.

          - Giá cá tra trong thời gian dài ở mức thấp, nông dân sản xuất không có lãi nên diện tích treo ao lớn dẫn đến sản lượng sụt giảm.

          - Tình trạng nuôi cá lóc tràng lan gây ô nhiễm môi trường nước làm thiệt hại trong nuôi cá lóc

          - Công tác giải ngân hỗ trợ người sản xuất lúa theo Nghị định số 42 của thủ tướng Chính phủ ở một số địa phương còn chậm.

          IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2014

          1. Công tác chỉ đạo sản xuất và phòng chống dịch bệnh:

          a) Trồng trọt:

          - Cây lúa: Tập trung chỉ đạo xuống giống lúa vụ Hè Thu dứt điểm đến ngày 15/5/2014, đồng thời chỉ đạo đơn vị chuyên môn hướng dẫn nông dân chăm sóc diện tích đã xuống giống, vận động nông dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện và phòng trị kịp thời các loại sâu bệnh, đặt biệt là trên trà lúa mới xuống giống và lúa non.

          - Cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày: Triển khai kế hoạch trồng màu vụ mùa năm 2014, khuyến khích mở rộng diện tích rau an toàn trên địa bàn tỉnh.

          b) Chăn nuôi: Chỉ đạo theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thực hiện tiêu độc khử trùng theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo tiêm phòng cho đàn vật nuôi nhất là các loại vaccine cúm gia cầm, LMLM và các loại bệnh truyền nhiễm. Tăng cường kiểm soát, kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật xuất, nhập tỉnh bằng đường thủy và đường bộ; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giết mổ và giết mổ tập trung; tiếp tục thực hiện quản lý đàn thông qua hình thức cấp sổ chăn nuôi.

          c) Thủy sản: Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các địa phương kiểm tra chặt chẽ tình tình sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, nhất là tình hình sản xuất và nhập tỉnh giống tôm sú, tôm thẻ chân trắng; theo dõi, thống kê diện tích, số lượng tôm giống thả nuôi và tình hình thiệt hại; tiếp tục chỉ đạo đơn vị chuyên môn theo dõi việc phân công cán bộ kỹ thuật về địa bàn tư vấn trực tiếp, hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân.

          2. Chương trình MTQG nông thôn mới:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Hướng dẫn đánh giá bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Kế hoạch phát động gây quỹ hỗ trợ cho hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới. Tham gia khảo sát 85 xã làm cơ sở để trình thẩm định đề án cấp tỉnh. Xây dựng nội dung chuyên đề tập huấn cho địa phương.

          3. Công tác chuyên môn:

          - Thường xuyên kiểm tra độ mặn tại các cống đầu mối, theo dõi cao trình nước, chủ động ngăn mặn, tích ngọt khi có điều kiện và có kế hoạch phòng, chống hạn, chỉ đạo vận hành cống phục vụ an toàn cho sản xuất; tăng cường kiểm tra các tuyến đê, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm an toàn thân đê.

          - Tập trung triển khai và thực hiện công tác thủy lợi nội đồng năm 2014; theo dõi, giám sát thi công các công trình thủy lợi, xây dựng cơ bản chuyển tiếp đầu tư mới năm 2014.

          - Chỉ đạo kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; quản lý chất lượng con giống sản xuất tại chỗ và nhập tỉnh, đặc biệt là tôm sú và tôm thẻ chân trắng.

          - Tiếp tục sản xuất và cung ứng giống lúa, cây ăn trái, giống thủy sản; tập trung chuyển giao công nghệ sản xuất giống thủy sản các loại cho các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh.

          - Tập trung tư vấn trực tiếp và chuyển giao kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi và nuôi thủy sản; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm trong sản xuất lúa, đặc biệt là sản xuất lúa chất lượng cao và mô hình cánh đồng mẫu lớn; triển khai thực hiện các mô hình trình diễn năm 2014, đồng thời nhân rộng các mô hình có hiệu quản năm 2013.

          - Kiểm tra công tác chuẩn bị cây giống phục vụ cho trồng rừng và trồng cây phân tán, tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng; tăng cường tuần tra quản lý bảo vệ rừng.

          - Quản lý tốt tàu thuyền và xe ra vào cảng cá, đồng thời tổ chức thu phí, lệ phí đúng qui định.

          - Tăng cường các hoạt động quản lý Nhà nước chuyên ngành: Quản lý chất lượng cây, con giống; vật tư đầu vào phục vụ sản xuất như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; tuyên truyền nâng cao ý thức của ngư dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng thời kiểm tra việc chấp hành Luật Thủy sản trong sản xuất, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

          - Phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho ngư dân; hướng dẫn nông, ngư dân ở vùng ven sông, ven biển, vùng có nguy cơ bị sạt lỡ chủ động di dời khi có sự cố; tuyên truyền cho ngư dân trang bị các thiết bị an toàn cho thuyền viên và tàu cá trước khi ra khơi.

 

          Trên đây là báo cáo tình hình công tác tháng 4, kế hoạch công tác tháng 5 năm 2014 của ngành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nắm, theo dõi, chỉ đạo./.


Nơi nhận:

- Bộ NN-PTNT;

- TT. Tỉnh ủy;  

- Sở KH-ĐT, Cục Thống kê;

- GĐ, các PGĐ Sở;                                                

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Phòng NN và PTNT các huyện, TP;

- Lưu: VT, KHTC.                                                                                           

GIÁM ĐỐC

 

 

 

(đã ký)

 

 

                            Trần Trung Hiền

 


Tải bảng phụ lục: Tại đây

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới