Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 cuả Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt dự án Xây dựng kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển xã Hiệp Thạnh, thuộc tuyến đê Long Hữu - Hiệp Thạnh

2861_QD_UBND_PDDA_Ke_Long_Huu_Hiep_Thanh.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới