Quyết định số 544/QĐ-SNN ngày 30/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Tư vấn thực hiện mô hình sản xuất dừa đạt tiêu chuẩn hữu cơ theo NOP-USDA và EU

544_QD_SNN0001.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới