Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt dự án Di dân khẩn cấp khu vực sạt lở nguy hiểm xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

348_Q%C4%90_UBND_PD_DA_di_dan_khan_cap_Dinh_An.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới