Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 02 tháng 8 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGÀY 02/8/2019

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

 

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

6

8,0

90

29

02

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

10

8,0

100

29

03

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

8

7,5

90

28

04

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

17

8,5

107

29

05

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

5

8,0

80

27

06

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

10

7,5

70

29

07

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

16

7,5

90

28

08

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX.DH

10

7,5

70

28

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

 

 

Tổng hợp: Mai Khanh

Tin mới