Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 17 tháng 5 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGÀY 17/5/2019

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

 

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

5

8,0

70

29

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

0

7,5

70

29

03

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

13

8,0

90

29

04

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

15

8,0

90

30

05

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

12

8,0

90

30

06

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

20

8,5

90

30

07

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

8

8,0

90

29

08

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

9

7,5

70

30

09

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

16

7,8

90

29

10

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

6

8,0

107

31

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX.DH

13

7,6

70

28

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                             0,2

-         Cống Cái Hóp - Đức Mỹ - Càng Long:            0

-         Cống Mỹ Văn - Ninh Thới - Cầu Kè:              0

-         Vàm Trà Vinh:                                                    1,0

 

Tổng hợp: Mai Khanh

Tin mới