Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 08 tháng 3 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGÀY 08/3/2019

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

 

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

4

8,0

80

29

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

1

7,5

70

29

03

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

10

8,0

90

29

04

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

13

8,5

107

31

05

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

14

8,0

90

31

06

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

17

8,5

107

31

07

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

14

8,0

90

28

08

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

14

7,5

80

31

09

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

17

8,0

90

28

10

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

8

8,5

107

31

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                             1

-         Cống Cái Hóp - Đức Mỹ - Càng Long:            0

-         Cống Mỹ Văn - Ninh Thới - Cầu Kè:              0

-         Vàm Trà Vinh:                                                    1

 

 

Tổng hợp: Mai Khanh

Tin mới