Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 12 tháng 02 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGÀY 12/02/2019

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

 

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Sông Cổ Chiên – Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

4

8,0

72

30

02

Sông Vinh Kim – Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

0

7,5

72

29

03

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

12

8,0

90

30

04

Cống Thâu Râu –Mỹ Long Nam – Cầu Ngang

12

8,0

90

30

05

Cầu Sông Giăng – Hiệp Thạnh – TX. Duyên Hải

12

8,0

72

30

06

Sông Long Toàn – Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

12

8,5

90

29

07

Cầu Kênh Đào – Long Vĩnh – Duyên Hải

15

8,0

80

27

08

Cống La Bang – Đôn Châu – Duyên Hải

17

7,5

80

29

09

Bến đò Phước Thiện – Đông Hải – Duyên Hải

20

8,0

107

27

10

Vàm Trà Kha – Định An – Trà Cú

12

8,0

107

31

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan – Tân Hòa – Tiểu Cần:           0,3

-         Cống Cái Hóp – Đức Mỹ - Càng Long:           0

-         Cống Mỹ Văn – Ninh Thới – Cầu Kè:                         0

-         Vàm Trà Vinh:                                                    0,18

 

Tổng hợp: Mai Khanh

Tin mới