Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 17/01/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

7

7,5

70

27

02

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

14

8,0

140

29

03

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

16

8,0

100

29

04

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

20

8,0

100

28

05

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

14

8,0

120

28

06

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

13

7,0

70

27

07

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

27

8,0

100

28

08

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

15

8,0

70

28

09

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

16

8,0

80

26

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

- Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                                5

- Cống Cái Hóp - Đức Mỹ - Càng Long:              3

- Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                              11

- Vàm Trà Vinh:                                                       5

 

Tổng hợp: Mai Khanh

Tin mới