Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 07/02/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

5

7,5

90

29

02

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

18

7,5

130

29

03

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

15

8,0

90

29

04

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

20

8,5

90

30

05

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

17

7,5

130

29

06

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

21

7,0

70

28

07

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

24

8,0

110

27

08

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

13

8,0

70

27

09

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

15

8,0

70

28

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

         - Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                                11‰

         - Cống Cái Hóp - Đức Mỹ - Càng Long:                6‰

         - Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                             15‰

         - Vàm Trà Vinh - Thành phố Trà Vinh:                10‰

         - Cống Mỹ Văn - Ninh Thới - Cầu Kè:                 3‰

 

Tổng hợp: Lan Anh

Tin mới