Công văn số 1927/SNN-BVTV ngày 17/9/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh về việc tăng cường chỉ đạo xuống giống kết thúc vụ lúa Thu Đông, Mùa 2021

1927SNN_BVTV.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới