Thông báo số 28/TB-CCBVTV ngày 22/8/2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Trà Vinh về việc khai giảng tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật và phân bón

28_TB_CCBVTV.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới