Đoàn Thanh niên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia thả con giống ra môi trường tự nhiên nhân Ngày truyền thống nghề cá Việt Nam 01/4

         Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống nghề cá Việt Nam (01/4) Đoàn Thanh niên Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện công trình thanh niên cấp cơ sở phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh Trà Vinh và các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT cùng tham gia vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã vận động đóng góp trên 835.000 con tôm sú giống và 30.000 con cua biển giống để thả ra sông Cổ Chiên (Khu vực cù lao xã Hòa Minh, huyện Châu Thành) để tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. 

Đại diện đoàn viên, Bí thư Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 tham gia thả con giống ra sông Cổ Chiên

         Việc thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động thiết thực, góp phần bảo tồn, phát triển nguồn lợi thủy sản, cải thiện môi trường, hệ sinh thái, tạo sự phong phú của các quần thể, đa dạng sinh học với nhiều giống thủy sản có giá trị kinh tế trên địa bàn tỉnh. Các đợt thả giống cũng góp phần tuyên truyền cho các đoàn viên và người dân nâng cao nhận thức về lợi ích to lớn của việc tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; đồng thời phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, tham gia các hoạt động tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản, qua đó, góp phần phát triển nghề khai thác thủy sản tỉnh nhà hiệu quả, bền vững.

Đoàn Thanh niên

Tin khác
1 2 3 
Tin mới