CÔNG KHAI Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Cuyết toán cân đối ngân sách địa phương năm 20202022 62/CK-NSNN 88/QĐ-UBND12/01/2022
2Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo lĩnh vực năm 20202022 63/CK-NSNN 88/QĐ-UBND12/01/2022
3Quyết toán chi ngân sách địa phương theo lĩnh vực năm 20202022 64/CK-NSNN 88/QĐ-UBND12/01/2022
4Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 20202022 65/CK-NSNN 88/QĐ-UBND12/01/2022
5Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20202022 66/CK-NSNN 88/QĐ-UBND12/01/2022
6Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 20202022 67/CK-NSNN 88/QĐ-UBND12/01/2022
7Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia năm 20202022 68/CK-NSNN 88/QĐ-UBND12/01/2022
8Cuyết toán cân đối ngân sách địa phương năm 20192021 62/CK-NSNN 4156/QĐ-UBND11/01/2021
9Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo lĩnh vực năm 20192021 63/CK-NSNN 4156/QĐ-UBND11/01/2021
10Quyết toán chi ngân sách địa phương theo lĩnh vực năm 20192021 64/CK-NSNN 4156/QĐ-UBND11/01/2021
11Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 20192021 65/CK-NSNN 4156/QĐ-UBND11/01/2021
12Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20192021 66/CK-NSNN 4156/QĐ-UBND11/01/2021
13Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 20192021 67/CK-NSNN 4156/QĐ-UBND11/01/2021
14Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia năm 20192021 68/CK-NSNN 4156/QĐ-UBND11/01/2021
15Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Trà Vinh2020 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 33/QĐ-UBND07/01/2020
16Quyết toán ngân sách nhà nước năm 20172018 62,63,64,65,66A,66B,67,68 2588/QĐ-UBND29/12/2018