Tên công khai ngân sách Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2020
Kỳ báo cáo 2021
Thể loại báo cáo Dự toán NSĐP trình HĐND
Mã biểu mẫu 36/CK-NSNN
Số quyết định/ VB Công bố
Ngày công bố 02/12/2020
File đính kèm
DT-2021-N-B36-TT343-84.xlsx