Tên công khai ngân sách Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2021
Kỳ báo cáo 2021
Thể loại báo cáo Dự toán NSĐP trình HĐND
Mã biểu mẫu 40/CK-NSNN
Số quyết định/ VB Công bố
Ngày công bố 14/11/2021
File đính kèm
DT-2022-N-B40-TT343-84.xls