Tên công khai ngân sách Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2021
Kỳ báo cáo 2021
Thể loại báo cáo Dự toán NSĐP trình HĐND
Mã biểu mẫu 41/CK-NSNN
Số quyết định/ VB Công bố
Ngày công bố 14/11/2021
File đính kèm
DT-2022-N-B41-TT343-84.xls