Tên công khai ngân sách Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2021
Kỳ báo cáo 2021
Thể loại báo cáo Dự toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
Mã biểu mẫu 49/CK-NSNN
Số quyết định/ VB Công bố 4157/QĐ-UBND
Ngày công bố 11/01/2021