Tên công khai ngân sách Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2021
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2021
Kỳ báo cáo 2021
Thể loại báo cáo Dự toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
Mã biểu mẫu 50/CK-NSNN
Số quyết định/ VB Công bố 4157/QĐ-UBND
Ngày công bố 11/01/2021