• កាលពីថ្ងៃទី៤ ឧសភា លោក ង៉ូជីកឿង សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រតិភូតំណាងរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៤ អង្គភាពខេត្តត្រាវិញ ធ្វើអធិបតីកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលការងារខែមេសា និងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីការងារសម្រាប់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំមានថ្នាក់ដឹកនាំបណ្តាមន្ទីរ ស្ថាប័នខេត្ត ។
 • កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២៩ មេសា គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តចាត់តាំងពិធីប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់នាយលរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ស្រុកកាងឡុងសម្រេចលក្ខឋានជនបទថ្មីឆ្នាំ២០២០។ អញ្ជើញទៅចូលរួមមានលោក ង៉ូជីកឿង សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត លោក គីមង៉ុកថាយ អនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត លោក ឡឹមមិញដាំង អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត លោក ឡេវ៉ាំងហាំង អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត។
 • កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ២៨ មេសា ស្ថិតនៅគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំឡុងឌឹក ទីក្រុងត្រាវិញ ខេត្តត្រាវិញបានចាត់តាំងឡើងយ៉ាងមហោឡារិកនូវពិធីប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល និងទទួលប័ណ្ណទទួលស្គាល់ទីក្រុងត្រាវិញសម្រេចភារកិច្ចកសាងជនបទថ្មីឆ្នាំ២០២០។
 • អនុវត្តកម្មវិធីការងាររបស់ក្រុមប្រតិភូតំណាងរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៤ អង្គភាពខេត្តត្រាវិញ ស្តីពីការជួបសំណេះសំណាលជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតបន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំលើកទី១១ កាលពីថ្ងៃទី២៣ មេសា លោក ង៉ូជីកឿង សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រតិភូតំណាងរដ្ឋសភាអង្គភាពខេត្តត្រាវិញ និងលោកវរសេនីយ៍ឯក ហឿវ៉ាំងងៀ មេបញ្ជាការរងនៃគណៈបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្ត តំណាងរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៤ បានបន្តអញ្ជើញទៅជួបសំណេះសំណាលជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតជាង១១០នាក់នៅឃុំដាឡុក មីចាញ់ និងថាញ់មី របស់ស្រុកចូវថាញ់។  អញ្ជើញទៅជួបសំណេះសំណាលនៅមានលោក ង្វៀងក្វិញធៀង សមាជិកបក្សខេត្ត អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត បណ្តាមន្ទីរ ស្ថាប័នខេត្ត គណៈកម្មាធិការបក្សស្រុក គណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុកចូវថាញ់ និងថ្នាក់ដឹកនាំនៃឃុំទាំង៣។ 
 • កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២០ មេសា ស្ថិតនៅឃុំឡុងខាញ់ បណ្តាតំណាងរដ្ឋសភារួមមានលោក ង៉ូជីកឿង សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាបក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រតិភូតំណាងរដ្ឋសភាអង្គភាពខេត្តត្រាវិញ និងលោក ហឿវ៉ាំងងៀ មេបញ្ជាការរងនៃគណៈបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្ត បានអញ្ជើញទៅជួបសំណេះសំណាលជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតឃុំឡុងខាញ់ ឡុងវិញ និងទីប្រជុំជនឡុងថាញ់ ស្រុកយ្វៀងហាយ។ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ង្វៀងក្វិញធៀង និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ ស្ថាប័នខេត្តអញ្ជើញចូលរួម។
 • កាលពីថ្ងៃទី១៩ មេសា លោក ទ្រីវវ៉ាំងកឿង អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរួមជាមួយក្រុមប្រតិភូការងារអន្តរផ្នែករបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តន៍សារាចរលេខ១៦/CT-TTgចុះថ្ងៃទី១៦ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៦  និងកម្មវិធីសហការលេខ៧៩ នៅខេត្តត្រាវិញ។ ទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងធ្វើការជាមួយក្រុមប្រតិភូមានលោក ឡឹមមិញដាំង អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត លោក ឡេវ៉ាំងហាំង អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ ស្ថាប័នខេត្ត។
 • កាលពីរសៀលថ្ងៃទី៨ មេសា លោកឡេវ៉ាំងហាំង អនុលេខាបក្សខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រឡងប្រណាំងបង្កើតស្នាដៃអំណរអនុស្សាវរីយ៍ឆ្នាំទី ១២០ទិវាបង្កើតខេត្តត្រាវិញឡើងវិញ និងអំណរមហាសន្និបាតតំណាងបក្ខភាគខេត្ត លើកទី១១ ភ្ជាប់ជាមួយការបូកសរុបប្រឡងប្រណាំង ស្ងើចសរសើរឆ្នាំ២០២០ និងបំផុសចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិឆ្នាំ២០២១។ មានតំណាងជាង៦០នាក់ តំណាងដល់បណ្តាអង្គភាពសមូហភាព បុគ្គល បណ្តាគំរូជឿនលឿននៅបណ្តាស្ថាប័ន បណ្តាវិស័យបានជ្រើសរើសស្ងើចសរសើរមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំ។ 
 • កាលពីរសៀលថ្ងៃទី០២ មេសា លោក គឹមង៉ុកថាយ អនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត រួមជាមួយក្រុមប្រតិភូការងាររបស់គណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត បានអញ្ជើញទៅជួបធ្វើការជាមួយគណៈប្រតិបត្តិការបក្ខភាគទីក្រុងត្រាវិញ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងត្រីមាសទី១ និងផ្សព្វផ្សាយភារកិច្ចសម្រាប់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១។ លោក ឡេវ៉ាំងហាំង អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត អញ្ជើញទៅចូលរួមផងដែរ។
 • កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៦ មីនា លោក ឡឹមមិញដាំង អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត រួមជាមួយក្រុមប្រតិភូការងាររបស់គណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត បានអញ្ជើញទៅត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពអនុវត្តភារកិច្ចនយោបាយស្តីពីពង្រីកសេដ្ឋកិច្ច សង្គមក្នុង៣ខែដើមឆ្នាំនៅស្រុកកូវកែ។ ចូលរួមដំណើរជាមួយក្រុមប្រតិភូមានបណ្តាសមមិត្តក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ ស្ថាប័នខេត្ត។
 • កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ២៥ មីនា លោក ង្វៀងហ្វិញធៀន អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ ស្ថាប័នខេត្ត បានទទួលស្វាគមន៍និងធ្វើការជាមួយលោក Park Sang Soon អតីតអនុប្រធានអគ្គកុងស៊ុលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំការនៅទីក្រុងហូជីមិញ តំណាងស្រុក Yeongdong កូរ៉េខាងត្បូងព្រមទាំងក្រុមប្រតិភូការងារ ដើម្បីពិភាគ្សាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងមូលដ្ឋានទាំង២ របស់វៀតណាមនិងកូរ៉េខាងត្បូង។
ដំ​ណឹង​លេច​ធ្លោ


គម្រោងការតំបន់ឧស្សាហកម្មកោចៀនបង្កជាកម្លាំងជំរុញដ៏ខ្លាំងក្លាជួយដល់ឃុំដាយភឿកអភិវឌ្ឍន៍បានទូលំទូលាយ

កាលពីថ្ងៃទី២៣ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ទ្រិញឌិញយុង បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចលេខ២២៦/QĐ-TTg ស្តីពីការផ្តល់គោលការណ៍វិនិយោគគម្រោងការវិនិយោគ និងធ្វើអាជីវកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ឧស្សាហកម្មកោចៀន។ គោលការណ៍ទទួលបានការឯកភាពពីប្រជាជន បក្ខភាគទាំងមូលមានក្តីរីករាយ បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចំពោះការអនុវត្តន៍គម្រោងការ។

សម្ព័ន្ធពលកម្មត្រាវិញ សួរសុខទុកនិងជូនអំណោយដល់កម្មករនៅស្រុកកូវង៉ាង

នាឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ឆ្នាំទី៤៦ ទិវារំដោះភាគខាងត្បូងឯកភាពប្រទេសជាតិ(៣០ មេសា ឆ្នាំ១៩៧៥-៣០ មេសា ឆ្នាំ២០២១) ខួបអនុស្សាវរីយ៍ឆ្នាំទី១៣៥ ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ (០១ ឧសភាឆ្នាំ ១៨៨៦ - ០១ ឧសភា ឆ្នាំ២០២១) ចូលរួមជ្រោមជ្រែងខែកម្មករ និងខែធ្វើសកម្មភាពពីសុវត្ថិភាពការងារនិងអនាម័យ។ កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២៧ មេសា លោក ត្រឹងទ្រុងទ្រៀង អនុប្រធានសម្ព័ន្ធពលកម្មខេត្តត្រាវិញ បានរួមសហការជាមួយសម្ព័ន្ធពលកម្មស្រុកកូវង៉ាងបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខ ជូនអំណោយដល់កម្មករធ្វើពលកម្មនៅលើភូមិសាស្រ្តស្រុកកូវង៉ាង។

គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តត្រាវិញ បើកឲ្យប្រើប្រាស់មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការទីក្រុងប្រាជ្ញាខេត្តត្រាវិញ

កាលពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តត្រាវិញ បានបើកឲ្យប្រើប្រាស់និងធ្វើសកម្មភាពមជ្ឈមណ្ឌល ត្រួតពិនិត្យស៊ើបអង្កេត និងបញ្ជាការទីក្រុងប្រាជ្ញាខេត្តត្រាវិញ (ហៅកាត់គឺមជ្ឈមណ្ឌល IOC ខេត្តត្រាវិញ) នេះជាកម្មវិធីសហការរវាងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តត្រាវិញ និងសម្ព័ន្ធប្រៃសណីយ៍ទូរគមនាគមវៀតណាម VNPT អនុវត្ត។

បូកសរុបបណ្តាសកម្មភាពបុណ្យតេតកងទ័ព-ប្រជាជនឆ្នាំ២០២១នៅស្រុកថ្កូវ

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២៩ មីនា គណៈចង្អុលការបុណ្យតេតកងទ័ព-ប្រជាជនខេត្តត្រាវិញបានចាត់តាំងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលបណ្តាសកម្មភាពបុណ្យតេតកងទ័ព-ប្រជាជនឆ្នាំ២០២១ នៅលើភូមិសាស្រ្តស្រុកថ្កូវ។ លោក ឡេថាញ់ប៊ិញ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ប្រធានគណៈចង្អុលការអញ្ជើញចូលរួមនិងចង្អុលការកិច្ចប្រជុំ។ អញ្ជើញចូលរួមនៅមានលោក វរសេនីយ៍ឯក ទ្រឿងវ៉ាំងធឹម សមាជិកបក្សខេត្ត ស្នងការនយោបាយនៃគណៈបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្ត ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ ស្ថាប័នខេត្ត ថ្នាក់ដឹកនាំកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត គណៈចង្អុលការបុណ្យតេតកងទ័ព-ប្រជាជនស្រុកថ្កូវ ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងត្រាវិញ។ល។

ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជនជនខេត្ត សួរសុខទុក្ខ អបអរសាទរបុណ្យណូអែលឆ្នាំ២០១៩ នៅទីក្រុងត្រាវិញ

កាល​ពី​​​​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ លោក ដុង​វ៉ាំង​​ឡឹម អ​នុ​លេ​ខា​​គណៈ​​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​​ខេត្ត​ ប្រ​ធាន​​គណៈ​​កម្មា​ធិ​ការ​​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ និង​តំ​ណាង​​គណៈ​​​កម្ម​​ការ​​សា​ស​នា​​នៃ​​មន្ទីរ​​ម​ហា​​ផ្ទៃ​​ខេត្ត​ត្រា​វិញ បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​សួរ​​សុខ​ទុក្ខលោក​អា​​ចារ្យ​​ គណៈ​​កម្ម​ការ​ និង​បង​​ប្អូន​ជន​រួម​ជាតិ​​​គ្រិស្ត​សាស​និក​​​នៅ​​វិ​ហារ​​សង្កាត់​ទី​១ ទី​​ក្រុង​ត្រា​វិញ នៅ​​ក្នុង​ឱ​​កាស​​​​​បុណ្យ​​ណូ​អែល​​ឆ្នាំ​២០១៩​។ ស្ថិត​​នៅ​​វិ​ហារ​​សង្កាត់​ទី​​១ ទី​​ក្រុង​ត្រា​វិញ​ ប្រ​ធាន​គណៈ​​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រជា​ជន​ខេត្ត​​លោក ដុង​វ៉ាំង​ឡឹម បាន​​ផ្តាំ​​ផ្ញើ​​បិយ​​វា​ចា​​សួរ​សុខ​​ទុក្ខ​ អប​អរ​​សា​ទរ​​​បុណ្យ​​ណូ​អែល​​​ដល់​លោក​​អា​​ចារ្យ​ ផាម​វ៉ាំន់​​​បៀ គណៈ​​កម្ម​​ការ​​​​និងបង​ប្អូន​ជន​រួម​ជាតិ​​​គ្រិស្ត​សា​ស​​និក​ ទ​ទួល​អំ​ណរ​​បុណ្យ​​ណូ​​​អែល​ឆ្នាំ​២០១៩ បាន​សប្បាយ​រីក​រាយ សុខ​សន្តិ​​ភាព​​ សុ​ភ​​មង្គល។

No title... No title... No title... No title... No title...

ផែនទីរដ្ឋបាល

មួយសប្តាហ៍ មួយលេខថ្មី

៣១.២០០​ពាន់​លាន​ដុង
ជា​ប្រ​​​ភព​ទុន​​ប្រ​តិ​បត្តិការ​សរុប​​របស់​​​អង្គការ​​​ឥណ​ទាន​​​នៅ​​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ប៉ាន់​​ប្រ​មាណ​គិត​​ដល់​​ថ្ងៃ​ទី​​៣១ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៩ កើន​​៨,៦៨% ប្រៀប​​ជា​មួយ​​ចុង​ឆ្នាំ​​២០១៨៕
. (ប្រ​ភព​រ​បាយការណ៍​​លេខ​ 132/BC-CTK នៃ​​នា​យកដ្ឋាន​ស្ថិតិ​​​​​ត្រា​​វិញ
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
 • កំពុង online: 1
 • ថ្ងៃនេ: 244
 • ក្នុងសប្តាហ៍: 962
 • ទាំងអស់: 140,008