No title...

Xây dựng đội ngũ cán bộ Thanh tra kỷ cương, kỷ luật, trong sáng, đi đầu

Ngày 07/01/2023
Lượt xem: 1801
Chiều ngày 6/1, Thanh tra tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thanh tra năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Thanh tra tỉnh Trà Vinh. Ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Ba, Chánh Thanh tra tỉnh và các Phó Chánh Thanh tra tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Chủ trì hội nghị

Năm 2022, Thanh tra tỉnh đã thực hiện 416 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 4.041 cá nhân, tổ chức, ban hành 316 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 4,1 tỷ đồng. Đoàn thanh tra chuyên ngành ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo; lao động, thương binh và xã hội đã kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước số tiền 51,3 triệu đồng. Về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đã triển khai 61 cuộc tại 80 đơn vị, ban hành 17 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 343,5 triệu đồng.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các ngành, các cấp đã cố gắng, nỗ lực, có giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được nâng cao. Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đối với đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo về trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết, chất lượng và nội dung giải quyết ngày càng được nâng cao.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) được các cấp, các ngành chủ động cụ thể hóa, thực hiện tốt các giải pháp, góp phần hạn chế thấp nhất tình trạng tham nhũng, tiêu cực, “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, nhất là các cuộc thanh tra hành chính. Ngành Thanh tra đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện cơ bản tốt các nhiệm vụ về hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCTN,TC, chú trọng, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Công tác xây dựng ngành, xây dựng đội ngũ công chức thanh tra và giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong ngành tiếp tục được quan tâm. Việc quản lý, sử dụng công chức ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, việc đào tạo bồi dưỡng năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra được chú trọng.

Về phong trào thi đua yêu nước, Chánh Thanh tra tỉnh đã phát động phong trào trong toàn ngành với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới”. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên nhiều lĩnh vực công tác, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh.

Năm 2023, Thanh tra tỉnh tiếp tục tăng cường thanh tra công tác quản lý Nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh nhiều sai phạm, tham nhũng, tiêu cực nhiều đơn khiếu nại, tố cáo và dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra.

Đồng thời, nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời, khả thi; kiến nghị xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các tổ chức cá nhân có sai phạm. Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa cơ quan thanh tra với các cơ quan nội chính. Thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình đề nghị Thanh tra tỉnh và Thanh tra các huyện, các ngành phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN,TC.

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thanh tra năm 2023, thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất do cấp trên giao đúng tiến độ, thời gian, đúng quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, tham mưu thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN,TC; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Thanh tra kỷ cương, kỷ luật trong sáng, đi đầu vì Thanh tra là một trong những lực lượng làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nguyên Chương

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TRÀ VINH - TRAVINH PORTAL
Giấy phép số: 02/GPSĐBS-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh cấp ngày 02/7/2021.
Đơn vị quản lý: Trung tâm Tin học - Công báo
Địa chỉ: Số 1, đường 19 tháng 5, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Trưởng Ban Biên tập,
Phó chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
ĐT: 02943.851917 - Email: webmaster@travinh.gov.vn; congthongtindientutv@gmail.com
Ghi rõ nguồn www.travinh.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.