No title...

Trà Vinh: Danh sách 19 Dự án kêu gọi đầu tư tại Hội thảo Xúc tiến mời gọi đầu tư doanh nghiệp Nhật Bản

Ngày 11/11/2013
Lượt xem: 1317
Hội thảo Xúc tiến mời gọi đầu tư doanh nghiệp (DN) Nhật Bản, dự kiến diễn ra vào ngày 12/11/2013 tại khách sạn Rex, số 141, đường Nguyễn Huệ, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội thảo này, để mời gọi doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, Trà Vinh sẽ giới thiệu 19 dự án (DA), gồm:

1. D.A ĐẦU TƯ SẢN XUẤT - TIÊU THỤ LÚA CHẤT LƯỢNG CAO, thuộc lĩnh vực nông nghiệp, triển khai tại huyện Cầu Ngang, Tiểu Cần, Cầu Kè, Trà Cú, Châu Thành, Càng Long với tổng diện tích 58.070ha, vốn đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng (14,16 triệu USD), vòng đời dự án 10 năm.

2. D.A NUÔI CÁ DA TRƠN XUẤT KHẨU VEN SÔNG TIỀN, VEN SÔNG HẬU, thuộc lĩnh vực thủy sản, triển khai ven tuyến sông Tiền (xã Long Đức thuộc thành phố Trà Vinh và huyện Châu Thành, Càng Long) và ven tuyến sông Hậu (huyện Tiểu Cần, Cầu Kè) với quy mô xã Long Đức 300ha, huyện Châu Thành 594ha, huyện Càng Long 880ha, 1.415ha huyện Tiểu Cần và Cầu Kè. Tổng vốn đầu tư dự kiến: ven sông Tiền 500 tỷ đồng (23,81 triệu USD), ven sông Hậu 950 tỷ đồng (45,24 triệu USD), vòng đời dự án theo đề xuất của nhà đầu tư.

3. D.A ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DIỆN TÍCH CÂY ĂN QUẢ, thuộc lĩnh vực nông nghiệp, triển khai tại huyện Tiểu Cần, Cầu Kè, Châu Thành, Càng Long với quy mô 5.000ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 500 - 600 tỷ đồng (24 - 29 triệu USD), vòng đời dự án 50 năm.

4. D.A ĐẦU TƯ CẢI TẠO NÂNG CẤP VƯỜN DỪA VÀ TRỒNG XEN CÂY CA CAO, thuộc lĩnh vực nông nghiệp, triển khai tại huyện Càng Long, Châu Thành, Tiểu Cần, Cầu Kè với quy mô 10.000ha (Càng Long 5.000ha, Châu Thành 2.000ha, Tiểu Cần 2.000ha, Cầu Kè 1.000ha), tổng vốn đầu tư dự kiến 500 - 600 tỷ đồng (24 - 29 triệu USD), vòng đời dự án theo đề xuất của nhà đầu tư.

5. D.A SẢN XUẤT GIỐNG CÂY ĂN QUẢ, thuộc lĩnh vực nông nghiệp, triển khai tại huyện Cầu Kè, Châu Thành, Càng Long với quy mô 30 - 50ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 500 - 600 tỷ đồng (24 - 29 triệu USD), vòng đời dự án 50 năm.

6. D.A MỜI GỌI ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN, triển khai tại huyện Cầu Ngang, Tiểu Cần, Duyên Hải (trại Giống thủy sản nước mặn, lợ xã Hiệp Mỹ, huyện Cầu Ngang, trại Giống thủy sản nước ngọt xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, trung tâm sản xuất giống thủy - hải sản nước mặn lợ tỉnh Trà Vinh xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải) với tổng diện tích các trại 25,2ha (xã Hiệp Mỹ 02ha, xã Tân Hòa 13ha, xã Trường Long Hòa 10,2ha), tổng vốn đầu tư dự kiến 200 tỷ đồng (9,52 triệu USD), vòng đời dự án theo đề xuất của nhà đầu tư.

7. D.A CHĂN NUÔI GIA CẦM TẬP TRUNG, thuộc lĩnh vực nông nghiệp, triển khai tại ấp Giồng Bèng, xã Huyền Hội, huyện Càng Long; xã Mỹ Chánh, xã Hưng Mỹ, xã Đa Lộc và xã Lương Hòa, huyện Châu Thành với quy mô 20 ha tại ấp Giồng Bèng, 270ha tại xã Mỹ Chánh, Hưng Mỹ, Đa Lộc và Lương Hòa; tổng vốn đầu tư dự kiến theo đề xuất của nhà đầu tư và vòng đời dự án 50 năm.

8. D.A XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRÁI CÂY, thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến triển khai tại huyện Cầu Kè và Càng Long với quy mô 30.000 - 40.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư dự kiến 170 tỷ đồng (8,02 triệu USD), vòng đời dự án 50 năm.

9. D.A XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐẬU PHỘNG,  thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, triển khai tại xã Long Sơn, Hiệp Mỹ Tây, Mỹ Long Bắc huyện Cầu Ngang, quy mô 3.000 - 5.000 tấn sản phẩm/năm, tổng vốn đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng (4,76 triệu USD), vòng đời dự án theo đề xuất của nhà đầu tư.

10. D.A XÂY DỰNG NHÀ MÁY LẮP RÁP MÁY VI TÍNH VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, thuộc lĩnh vực công nghiệp thiết bị điện tử, triển khai tại khu công nghiệp Long Đức với quy mô: giai đoạn 2013-2015 là 50 tấn sản phẩm/năm, giai đoạn 2016-2020 là 100 tấn sản phẩm/năm, tổng vốn đầu tư dự kiến và vòng đời dự án theo đề xuất của nhà đầu tư.

11. D.A KHU DU LỊCH SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN BIỂN BA ĐỘNG, thuộc lĩnh vực du lịch sinh thái biển, sinh thái rừng ngập mặn, du lịch nghỉ dưỡng, các loại hình sinh hoạt giải trí trên biển, du lịch cắm trại dã ngoại; triển khai tại ấp Cồn Trứng, Nhà Mát và Khoán Tiều thuộc xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải với diện tích quy hoạch 302,95ha (các khu chức năng, như khu bảo tồn thiên nhiên - sinh thái rừng ngập mặn 54,74ha, khu nghỉ dưỡng 39,84ha, khu tập hợp các hoạt động trên biển 167,95ha và khu cắm trại dã ngoại - rừng, sông tự nhiên 40,42ha), tổng vốn đầu tư dự kiến theo quy mô đầu tư vào từng hạng mục trong khu du lịch của nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư cho toàn bộ dự án 20 triệu USD, vòng đời của dự án 50 năm.

12. D.A KHU DU LỊCH SINH THÁI CÙ LAO LONG TRỊ, thuộc lĩnh vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, cắm trại được triển khai tại ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh với 22,4ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 08 triệu USD,vòng đời dự án 50 năm. 

13. DA ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP (KCN) CẦU QUAN, thuộc lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật các KCN, được triển khai tại thị trấn cầu Quan, huyện Tiểu Cần và xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè với 130ha (giai đoạn 1) với các ngành nghề kêu gọi đầu tư vào KCN Cầu Quan là chế biến thủy hải sản, nông sản thực phẩm, thức ăn gia súc, cơ khí đóng mới tàu, sản xuất nước đá cây, các ngành công nghiệp khác...; tổng vốn đầu tư dự kiến 2.400 tỷ đồng (114 triệu USD), vòng đời dự án 50 năm.

14. D.A ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KCN CỔ CHIÊN, thuộc lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật các KCN, triển khai tại xã Đại Phước, huyện Càng Long với 200ha, gồm các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghệ cao, dệt nhuộm..., tổng vốn đầu tư dự kiến 4.000 tỷ đồng (190 triệu USD), vòng đời dự án 50 năm.

15. D.A ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KCN ĐỊNH AN, thuộc lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật các KCN trong khu kinh tế (KKT), triển khai tại KKT Định An với 591ha với các ngành nghề kêu gọi đầu tư, gồm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng cao cấp và các sản phẩm bê tông đúc sẵn, gạch tuynen, chế biến lương thực, thực phẩm, đồ uống, chế biến thủy hải sản, dệt nhuộm,...; tổng vốn đầu tư dự kiến 11.820 tỷ đồng (562 triệu USD), vòng đời dự án 50 năm.

16. D.A ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KCN ĐÔN XUÂN, thuộc lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật các KCN trong KKT, triển khai tại KKT Định An với 934ha, gồm các ngành nghề kêu gọi đầu tư, như hoá chất, đóng tàu biển, luyện cán thép sản xuất nhôm, mạ và luyện kim màu khác...; tổng vốn đầu tư dự kiến 18.680 tỷ đồng (889 triệu USD), vòng đời dự án 50 năm. 

17. D.A ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP, thuộc lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu chức năng phụ trợ trong KKT, triển khai tại KKT tế Định An với 305ha, nhằm bố trí các loại dịch vụ và phụ trợ cho các KCN, như kho bãi, trưng bày sản phẩm...; tổng vốn đầu tư dự kiến 6.100 tỷ đồng (290 triệu USD), vòng đời dự án 50 năm

18. D.A ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU KHO NGOẠI QUAN (LOGETIC), thuộc lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu chức năng phụ trợ trong KKT, triển khai tại KKT Định An với 101ha, để kết hợp với 01 âu tàu làm nhiệm vụ bốc dỡ đóng gói, trung chuyển hàng hoá từ 02 cảng Long Toàn và Trà Cú vào các KCN, tổng vốn đầu tư dự kiến 2.020 tỷ đồng (96 triệu USD), vòng đời dự án 50 năm.

19. D.A ĐẦU TƯ CẢNG NƯỚC SÂU, thuộc lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật công trình đầu mối giao thông, triển khai ở ngoài khơi bờ biển Duyên Hải thuộc KKT Định An, nhằm đảm bảo cho tàu biển có tải trọng 05-10 vạn DWT cập bến, tổng vốn đầu tư dự kiến 20.000 tỷ đồng (01 tỷ USD), vòng đời dự án 50 - 70 năm.

TRƯỜNG HIẾU
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TRÀ VINH - TRAVINH PORTAL
Giấy phép số: 02/GPSĐBS-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh cấp ngày 02/7/2021.
Đơn vị quản lý: Trung tâm Tin học - Công báo
Địa chỉ: Số 1, đường 19 tháng 5, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Trưởng Ban Biên tập,
Phó chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
ĐT: 02943.851917 - Email: webmaster@travinh.gov.vn; congthongtindientutv@gmail.com
Ghi rõ nguồn www.travinh.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.