No title...

Dự án sản xuất giống cây ăn quả

Ngày 10/10/2013
Lượt xem: 206

DỰ ÁN SẢN XUẤT GIỐNG CÂY ĂN QUẢ

 

       1. Lĩnh vực: Dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

2. Địa điểm dự án: Các huyện Cầu Kè, Châu Thành, Càng Long.

3. Mục tiêu và quy mô:

          - Mục tiêu: Là sản xuất các giống cây ăn quả chất lượng cao trên cơ sở các chủng loại giống cây ăn quả có triển vọng, những loại giống được công nhận chính thức hoặc tạm thời, tiếp tục sản xuất giống cây có múi phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng; Cùng với đó, dự án chú trọng đào tạo, tập huấn cán bộ tạo giống và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực giống, đồng thời tăng cường cơ sở vật chất phục vụ sản xuất và sản phẩm giống.

- Quy mô: 30 – 50 ha.

         4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 500 – 600 tỷ đồng (24 – 29 triệu USD).

         5. Vòng đời dự án: 50 năm.

6. Thực trạng dự án:

- Đã được quy hoạch phát triển ngành.

          - Diện tích đất phục vụ dự án hiện thuộc quyền sử dụng của người dân.

7. Thuận lợi của dự án:

- Hiện nay, tỉnh đang quy hoạch xây dựng những vùng cây ăn trái tập trung.

          - Nông dân sẵn sàng hợp tác sản xuất.

          - Thuận lợi giao thông đường bộ.

* Thông tin tham chiếu:

          - Tiền thuê đất:

          + Huyện Cầu Kè (Cụm công nghiệp Vàm Bến Cát): 12 USD/m2/50 năm.

          + Huyện Càng Long (Cụm công nghiệp Tân Bình): 17 USD/m2/50 năm.

          + Huyện Châu Thành (Cụm công nghiệp Bà Trầm): 27 USD/m2/50 năm.

          - Giá điện: 0,04 - 0,11 USD/kwh.

          - Giá nước: 0,35 USD/m3.

          - Chi phí vận chuyển: 0,085 USD/tấn/km (17 USD/tấn vận chuyển theo Quốc lộ 53 - Quốc lộ 1 từ Trà Vinh đến thành phố Hồ Chí Minh 200km).

          - Thu nhập của người lao động: bình quân 3.000.000 đồng/tháng. (142 USD/tháng).

          8. Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư:

          8.1. Ưu đãi đầu tư:

          a. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: (Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 124/2008/NĐ-CP)

          * Đối với địa bàn huyện Châu Thành:       

          - Thuế suất ưu đãi 10% áp dụng trong thời gian 15 năm đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư.

          - Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

          * Đối với địa bàn huyện Cầu Kè:

          - Thuế suất ưu đãi 20% áp dụng trong thời gian 10 năm đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư.

          - Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.

          * Đối với địa bàn huyện Càng Long: không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

          b. Ưu đãi về đất đai: (Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ)

          - Địa bàn huyện Châu Thành: miễn tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất; miễn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.

          - Địa bàn huyện Cầu Kè: Giảm 70% tiền sử dụng đất; hoặc được thuê với mức giá thấp nhất theo khung giá thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và miễn tiền thuê đất trong 15 năm đầu kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động. Giảm 50% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng.

          - Địa bàn huyện Càng Long: Giảm 50% tiền sử dụng đất; hoặc được thuê với mức giá thấp nhất theo khung giá thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và miễn tiền thuê đất trong 11 năm đầu kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động.

          - Miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở tập thể cho công nhân, đất trồng cây xanh và đất phục vụ phúc lợi công cộng.

          8.2. Hỗ trợ đầu tư: (Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ)

          a. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực:

          Hỗ trợ từ 50% đến 100% kinh phí đào tạo nghề trong nước tùy theo quy mô doanh nghiệp (doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa). Mỗi lao động chỉ được đào tạo tối đa 01 lần/năm và thời gian đào tạo được hỗ trợ kinh phí không quá 06 tháng.

          b. Hỗ trợ phát triển thị trường:

          Chi phí quảng cáo, kinh phí triển lãm hội chợ trong nước được hỗ trợ từ 50% đến 70% tùy theo quy mô doanh nghiệp.

          c. Dịch vụ hỗ trợ tư vấn:

          Hỗ trợ từ 30% đến 50% kinh phí tư vấn thực tế để thuê tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý, tư vấn nghiên cứu thị trường, tư vấn pháp luật, tư vấn về sở hữu trí tuệ, tư vấn nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển giao khoa học, tư vấn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào sản xuất.

          d. Hỗ trợ áp dụng khoa học kỹ thuật:

          Được Quỹ hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới do doanh nghiệp chủ trì thực hiện nhằm thực hiện dự án; hỗ trợ 30% tổng kinh phí đầu tư mới để thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm được cấp có thẩm quyền phê duyệt (không tính trang thiết bị, nhà xưởng đã có vào tổng mức khi phí).

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TRÀ VINH - TRAVINH PORTAL
Giấy phép số: 02/GPSĐBS-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh cấp ngày 02/7/2021.
Đơn vị quản lý: Trung tâm Tin học - Công báo
Địa chỉ: Số 1, đường 19 tháng 5, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Trưởng Ban Biên tập,
Phó chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
ĐT: 02943.851917 - Email: webmaster@travinh.gov.vn; congthongtindientutv@gmail.com
Ghi rõ nguồn www.travinh.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.